Hopp til hovedinnhold

Niels Wulfsberg

  • Portrett av Niels Wulfsberg
    Niels Wulfsberg

Begynte i 1808 å utgi ukebladet ”Tiden” der han kritiserte krigen mot England og luftet tanker om norsk løsrivelse fra Danmark og en fri forfatning. Myndighetenes misnøye, få abonnenter og dårlig økonomi gjorde at bladet måtte gå inn i 1811. Utgivelsen ble gjenopptatt i
september 1813 og fortsatte gjennom hele 1814.

I første halvdel av 1814 skrev Wulfsberg hyllingsdikt til Christian Frederik og forsvarte norsk selvstendighet. Høsten 1814 gikk han imidlertid over til å forsvare unionen med Sverige og priste Carl Johan. Av mange i samtiden ble han av den grunn kalt en forræder.
1815-1836 var Wulfsberg med utgiver av ”Den norske Rigstidende”. I 1819 grunnla han ”Morgenbladet”.    

            

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1