Hopp til hovedinnhold

Niels Emanuel de Thygeson

  • Portrett av Niels Emanuel de Thygeson
    Niels Emanuel de Thygeson

Ble utnevnt til amtmann i Hedmark i 1802 og til stiftamtmann i Kristiansand i 1804. I 1812 utnevnt til stiftamtmann i Christiania. Thygeson utmerket seg ved sitt iherdige arbeid for kornforsyningen i nødsårene etter 1807. Han hadde et nært samarbeid med de danske korneksportørene og importerte for egen risiko store kornmengder som han solgte til moderate priser. Den desperate forsyningssituasjonen i Norge under den engelske blokaden gjorde Thygeson til en uredd talsmann for norske krav overfor myndighetene. Hans kritikk av regjeringen i København og regjeringskommisjonen i Christiania var til tider krass. I de dramatiske dagene etter Kielfreden støttet Thygeson Christian Frederiks arverett til den norske trone. Motstanden mot arverettstanken overbeviste ham imidlertid om at Christian Frederik burde gi avkall på sin arverett. Hans forhold til prinsen ble deretter anstrengt. I mars 1814 reiste han til Danmark med brev fra Christian Frederik til Fredrik VI. I Danmark organiserte han kornforsyningen til Norge og var dermed med på å trygge det materielle grunnlaget for en norsk selvstendighetspolitikk.    

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1