Hopp til hovedinnhold

Ludvig Stoud Platou

 Var blant initiativtakerne til opprettelsen av Selskapet for Norges Vel og et eget norsk universitet. Ble i 1813 utnevnt til professor i historie og statistikk ved det nyopprettede universitetet i Christiania. 

Etter Platous død ble hans dagbok fra 1814 offentliggjort. Dagboken viser ham som en skarp iakttaker av begivenheter han ikke selv tok aktiv del i.            

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1