<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Ludvig Stoud Platou

 Var blant initiativtakerne til opprettelsen av Selskapet for Norges Vel og et eget norsk universitet. Ble i 1813 utnevnt til professor i historie og statistikk ved det nyopprettede universitetet i Christiania. 

Etter Platous død ble hans dagbok fra 1814 offentliggjort. Dagboken viser ham som en skarp iakttaker av begivenheter han ikke selv tok aktiv del i.