<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Lars von Engeström

Svensk diplomat. Utnevnt til utenriksminister etter statskuppet i 1809. Tilhenger av en allianse med Napoleon for å gjenerobre Finland som var blitt avstått til Russland etter krigen 1808-1809. Selv om Engeström personlig var kritisk til den franskættede kronprins Kielfreden i januar 1814 hadde blitt tvunget til å avstå Norge, betraktet han Norge som en erobret provins og var motstander av å innrømme nordmennene indre selvstyre. Innenrikspolitisk var Engeström konservativ og arbeidet for å styrke kongemakten.