Hopp til hovedinnhold

Jonas Collett

  • Maleriportrett av Jonas Collett, malt av Johan Gørbitz
    Jonas Collett, malt av Johan Gørbitz

SelvstendighetstilhengerJonas Collett var bror til eidsvollmann Johan Collett og selv en fremstående embetsmann.

I februar 1814 ble han av prins Christian Frederik invitert til å delta på det s.k. Notabelmøtet. Her rådet han prinsen til ikke å la seg utrope som konge i kraft av arveretten, men å la seg velge av folkets representanter. Collett møtte ikke til riksforsamlingen, men ble likevel en sentral person i begivenhetene som fant sted i 1814. Han var en varm tilhenger av selvstendighet og ble i løpet av våren 1814 utnevnt til regjeringsrådet som statsråd for Indredepartementet. Han var også med i regjeringen sommeren 1814 og fikk i tillegg (sammen med Niels Aall)ansvaret for å lede forhandlingene i Moss med den svenske generalen Bjørnstjerna (Se mosseforliket).

Collett fortsatte sin embetskarriere også etter at Norge var blitt innlemmet i union med Sverige. Han beholdt sin statsrådspost og deltok senere i flere regjeringer. I denne tiden la han blant annet ned betydelig innsats for å få vedtatt formannsskapslovene som for øvrig ble
 vedtatt i 1837, ett år etter at han selv var blitt tvunget til å gå av som statsråd.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1