Hopp til hovedinnhold

Johan Storm Munch

  • Portrett av Johan Storm Munch iført prestekrage
    Johan Storm Munch

Norsk romantisk dikter. Gav i 1813 ut diktsamlingen “Fjeldblomster”, en hyllest til norsk natur. Oversatte dikt av Schiller og Goethe til norsk. Much interesserte seg for sagatiden og publiserte studier om sammenhengen mellom gammelnorsk og samtidens norske dialekter.

Etter å ha innehatt diverse presteembeter ble Munch i 1823 utnevnt til biskop i Kristiansands stift. I sin geistlige virksomhet var han en utpreget rasjonalist.  

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1