<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Johan Nordal Brun

Norsk geistlig og dikter, en av stifterne av Det norske selskap i København. Er kjent som forfatteren av den kraftpatriotiske sangen “For Norge, Kjæmpers Fødeland” som i den dansk-norske helstaten fikk status som en slags uoffisiell norsk nasjonalsang.
Som biskop i Bergen støttet Nordal Brun Christian Frederik og selvstendighetspolitikken. Nederlaget i den kortvarige krigen mot Sverige og Mossekonvensjonen skuffet ham dypt. Selv etter at unionen med Sverige var blitt uunngåelig, fikk han satt igjennom at utsendingene fra Bergen til det overordentlige storting høsten 1814 skulle forplikte seg til å stemme mot unionen.