Hopp til hovedinnhold

Johan Henrik Tawast

  • Portrett av Johan Henrik Tawast
    Johan Henrik Tawast

Utmerket seg i krigen mot Russland i 1809. Utnevnt til adjutant for kronprins Carl Johan i 1812. Deltok i felttoget mot Napoleon i 1813. Ble høsten 1813 sendt til København for å fremtvinge avståelsen av Norge. Etter inngåelsen av Kielfreden 14.02.1814 ble Tawast utnevnt til svensk sendemann i Danmark. Våren 1814 protesterte han flere ganger mot dansk støtte til Christian Frederiks forsøk på å hevde norsk selvstendighet og truet med straffetiltak fra de europeiske stormaktene. 


I København ble Tawast så forhatt at han - etter eget utsagn - måtte spise middag bare med sin legasjonssekretær.
                    
            

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1