Hopp til hovedinnhold

Johan Gunder Adler

  • Portrett av Johan Gunder Adler i festantrekk. Han holder et forseglet brev i hånden.
    Portrett av Johan Gunder Adler malt av Thyra Tønder, kopi etter Christoffer Wilhelm Eckersberg

Lektor Adler var født og oppvokst i København. Først i 1812 kom han til Norge for å bli bestyrer ved den lærde skole på Fredrikshald
(=Halden)

I studietiden hadde han stiftet bekjentskap med blant andre Georg Sverdrup og Christian Magnus Falsen. I februar 1814 møttes Adler og Falsen igjen, denne gang for å utarbeide det første utkastet til en norsk grunnlov. Fra Falsens gård Vollebæk utformet de to vennene i fellesskap grunnlovsutkastet som senere ble lagt til grunn for konstitusjonskomitéens arbeid (under riksforsamlingen). Det er usikkert hvilke avsnitt hver av de to hadde ansvaret for. Utkastet bærer preg av å være påvirket av den amerikanske (1787) og den franske grunnloven (1791), og ettersom Adler behersket fransk og Falsen engelsk, må vi kunne anta at de begge har bidratt til forslaget.

I april 1814 møtte de begge på Eidsvoll Verk: Falsen som eidsvollmann, og Adler som talsmann for Christian Frederik. Siden ble Adler kabinettsekretær for Christian Frederik, både i hans periode som konge av Norge (1814), og som konge av Danmark (1839-48)I perioden Christian Frederik var konge var Danmark, fungerte Adler også som statssekretær for nådesaker og medlem av teaterdireksjonen.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1