Hopp til hovedinnhold

Henry Robert Stewart Castlereagh

  • Maleriportrett av Henry Robert Stewart Castlereagh
    Henry Robert Stewart Castlereagh

Viscount, engelsk politiker. Var krigsminister i 1805 og fra april 1807. Trakk seg ut av regjeringen i 1809. Utnevnt til utenriksminister i 1812. Arkitekten bak oppbyggingen av en bred allianse mot Napoleon. Etter Napoleons fall arbeidet han for å skape en stabil maktbalanse på det europeiske fastland særlig rettet mot russisk ekspansjon. 

Som krigsminister og senere utenriksminister representerte Castlereagh en aggressiv utenrikspolitikk mot mindre, nøytrale europeiske stater. Denne politikken kom til uttrykk ved engelske krigsskips bombardement av København i 1807 for å få utlevert den dansk-norske flåten.            

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1