Hopp til hovedinnhold

Hans Henrich Rode

  • Maleriportrett av Hans Henrik Rode iført svart jakke med medaljer og gullfarget skulderklaff
    Hans henrik Rode, malt av Wilhelm Holter

Hans H. Rode var utdannet ved Landkadetakademiet i København og hadde fra 1783 til 1800 tjenestegjort ved hoffet og Kongens regiment. Til Norge kom han i 1809 som overadjutant for prins Frederik av Hessen. Han hadde da nådd oberstløytnants grad og blitt medlem av generalstaben.
 

I 1806 hadde Rode deltatt i krigene mot Napoleon. I Norge ble han igjen dratt inn i dette spillet, men nå også på politisk side. I mai 1813 deltok han på et møte han på et møte i regi av Christian Frederik, hvor angrep på Sverige ble diskutert. Året etter var han med på Notabelmøtet på Eidsvoll. Senere samme år ble han løst fra tjenesten i Danmark og satt inn i krigen mot Sverige. Å forlate Danmark var tungt for Rode som gjennom karrieren var blitt nært knyttet til kongehuset i København. Det har for øvrig også vært hevdet at hans kone Charite Nicoline Rode (født Holst) var et uekte barn av arveprins Frederik. Likevel vendte han ikke tilbake, men ble boende på gården Hellerud ved Nordstrand frem til sin død.      

            
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1