<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Clemens Lothar Wenzel von Metternich

Østerriksk diplomat og statsmann. Utnevnt til utenriksminister etter Østerrikes nederlag i krigen mot Frankrike i 1809. Spilte en fremtredende rolle under oppbyggingen av stormaktsalliansen mot Napoleon.

Etter Napoleons fall forsøkte han sammen med tsar Aleksander I av Russland å bygge opp et forbund – den s.k. Hellige allianse - mellom stormaktene.  

Forbundet skulle bevare freden i Europa og gjenopprette fyrstenes rettigheter etter revolusjons- og napoleonskrigenes rystelser.

Bølgen av sosiale- og nasjonale revolusjoner på det europeiske fastland i 1848 førte til dette systemets sammenbrudd. Selv måtte Metternich flykte til England.