<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Barnehage

Barna får et brev fra Grunnlovens far, Christian Magnus Falsen, hvor han forteller at Grunnloven er borte og at han trenger hjelp fra barna

  • 1/1

Grunnloven er borte!

Hvem har tatt Grunnloven? Er det svenske spioner?
Med en erfaren guide som kjenner Eidsvollsbygningen ut og inn kaster barna seg inn i letingen etter Grunnloven. Ved hjelp av ledetråder og gåter som nnes i huset, og gjenstander etter eidsvollsmennene, prøver de å løse mysteriet.

Klarer de å finne Grunnloven og redde 17. mai?
Gjennom jakten på Grunnloven får barna oppleve Eidsvolls- bygningen, fra de otte stuene, til Rikssalen og kjelleren hvor tjenestefolket arbeidet og bodde. De ser også de store sosiale forskjellene i landet på begynnelsen av 1800-tallet. Med hjelp av nysgjerrigheten lærer barna om hvorfor vi feirer 17.mai, og hvorfor Grunnloven er viktig for landet.

Ønsker du å bestille omvisning kan det gjøres her: booking@eidsvoll1814.no