<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Carsten Tank Anker

Under sitt opphold i København 1774-1811 blir Carsten Anker en god venn av den unge danske arveprinsen Christian Frederik. Da Christian Frederik våren 1813 ankommer Norge som stattholder, blir han prinsens nærmeste rådgiver.

16. februar 1814 finner det såkalte notabelmøtet ( = stormannsmøtet ) sted på Carsten Ankers eiendom Eidsvoll Verk. På møtet drøfter Christian Frederik og en utvalgt krets av embetsmenn, offiserer og næringsdrivende planer for norsk motstand mot at landet skal bli avstått til Sverige. Carsten Anker ønsker at Christian Frederik skal utrope seg til norsk konge i kraft av sin arverett. Dette synet vinner imidlertid ingen tilslutning.

I mars 1814 utnevnes Carsten Anker av regent Christian Frederik til statsråd og får samme måned i oppdrag å reise til England for å tale Norges sak. I London knytter Anker kontakter til den liberale opposisjonen, og han får ledende engelske aviser til å skrive fordelaktig om Norges sak. Den engelske regjering nekter imidlertid å motta en representant for Christian Frederiks opprørsregime. Utbyttet av englandsreisen blir derfor magert – en tid sitter Carsten Anker til og med i gjeldsfengsel!

I april-mai 1814 stiller Carsten Anker – under sitt eget opphold i London - Eidsvoll Verk til disposisjon for den folkevalgte grunnlovgivende forsamling som Christian Frederik har latt sammenkalle.

I 1822 går Carsten Anker konkurs og må gå fra Eidsvoll Verk. Eidsvoll Verk blir imidlertid senere innkjøpt for privat innsamlede midler og gitt til staten i 1851.