<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

1814 direkte: Foredrag på nett

Sendingen finner du på denne nettsiden og på vår Facebook side der du også får mulighet til å stille spørsmål i kommentarfeltet. Foredraget varer rundt 20 minutter, eventuelle spørsmål blir besvart direkte eller i kommentarfeltet i etterkant av sendingen.

  • 1/1
nett-plakat-torleif.png

Nasjonalmonumenter og historiene vi forteller om dem

Nasjonalmonumenter har sin status fra at historiene de forteller ses som viktige i samtiden, og formidlingen av historiene er påminninger som skal være både dannende og utdannende for nasjonen. Eidsvollsbygningen – det norske demokratiets vugge – er slik av de viktigste nasjonalmonumentene vi har, og historien om 1814 er ikke bare en fortelling fra fortiden men sier også noe om Norge og verden i dag. Men hvilke historier som blir fortalt preges av hvem som forteller og tiden de fortelles i. Så hvilket preg har nasjonalmonumenter satt på samfunnsbygging og politisk historie i Norge, USA og andre land? Dette er utgangspunktet for Torleif Hamre, historiker og førstekonservator ved Eidsvoll 1814, sin forelesning. 

Torleif Hamre, historiker og førstekonservator ved Eidsvoll 1814

Onsdag 29. april klokka 14.00. Foredraget vil vare i ca 20 minutter. Eventuelle spørsmål og svar kommer i tillegg. 

Sendingen finner du på denne nettsiden og på vår Facebook side (@eidsvoll1814). På Facebook er det også muligheter for å legge inn egne spørsmål i kommentarfeltet. De vil bli besvart enten på direkten eller i etterkant av sendingen.