<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Flaggstangen sto naken

I anledning 75-årsjubileet for frigjøringen, har vi laget en film om Eidsvollsbygningens under andre verdenskrig.

Under andre verdenskrig ble Eidsvollsbygningen og Grunnloven mektige symboler på norsk selvstendighet og motstandskamp. I denne filmen forteller Fredrik Risbø om Eidsvollsbygningen under krigen, om brua som ble forsøkt sprengt, om 200 knuste vindusruter, propaganda, om tyskernes ombyggingsplaner, kunsten som ble gjemt bort i gruvene på Kongsberg og om Kong Haakons tale 17. mai 1944: 

«Måtte ånden fra 1814 besjele oss alle, - måtte alle nordmenn samles i løsningen av grunntanken for vår nasjonale, selvstendige tilværelse, på samme måte som fedrene på Eidsvold gjorde det. Hovedtanken og ledetråden i 1814 var, at Fedrelandet måtte gå foran alt annet; la det også bli den samlende tanke for alle norske i årene som kommer, - til lykke for land og folk.»

  • 1/1