Hopp til hovedinnhold

Den store restaureringssamtalen

Denne våren er det ti år siden Eidsvollsbygningen framstod i nyrestaurert drakt i forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum. I den anledning inviterer vi til panelsamtale i Rikssalen med omvisning.

1/2
Carl Johans soverom før og etter restaureringen.
1/2

Restaureringen av Eidsvollsbygningen var det mest omfattende prosjektet opp mot grunnlovsjubileet, både når det gjelder kompleksitet og ressurser benyttet. En enorm innsats ble lagt ned fra mange fagmiljøer. 

Som et av Norgeshistoriens viktigste rom danner Rikssalen en perfekt arena for en samtale om «resultatet», dets symbolverdi og historieformidlingen, nå ti år etter. I ti år har den restaurerte bygningen vært ramme for hundretusener av besøkende – skoleungdom, fagpersoner og de mange allment interesserte – som gjennom læring og opplevelse har fått dyptgående kjennskap til bygningen og begivenhetene som fant sted for nå 210 år siden.

24. april :Den store restaureringssamtalen: Eidsvollsbygningen i ny skrud - ti år etter

Program

  • Kl. 17.00: Omvisninger i Eidsvollsbygningen
  • Kl. 18.14: Panelsamtale i Rikssalen. 

Etter innlegg av og samtale mellom paneldeltakerne, åpnes det for kommentarer fra salen

Deltagere:

  • Geir Thomas Risåsen, førstekonservator ved Norsk Folkemuseum; i 2014: sentral aktør i restaureringsprosjektet, og leder for inventarprosjektet.
  • Jørn Holme, sorenskriver i Vestfold; i 2014: fredningsvillig riksantikvar.
  • Ola Fjeldheim, leder i Fortidsminneforeningen; i 2014: kritisk meningsbærer i offentligheten.
  • Hanne Østhus, førsteamanuensis i historie ved NTNU; i 2014: akademiker med nye innspill om historieformidling i historiske herregårder.
  • Moderator: Bård Frydenlund, direktør ved Eidsvoll 1814.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1