Hopp til hovedinnhold

1290 unge hoder klekker nye integreringsideer

12 ungdomskoler og 1290 8. klassinger på Øvre Romerike deltar denne uka i Demokratikamp 2017, en «treningsleir» i kreativitet og nyskapning der oppgaven er å komme fram til nye tiltak for inkludering av unge mindreårige asylsøkere.

Kommunene på Øvre Romerike skal ta i mot 290 flyktninger i 2017. 90 av disse er enslige mindreårige. Elevene skal jobbe med nye tanker om en god oppvekst for alle, med utgangspunkt i hva de selv ville hatt behov for hvis de kom ny til et annet land. Bak satsningen står Ungt Entreprenørskap Akershus og museet Eidsvoll 1814.

Elevene får en innføring i arbeidsmetoder innen entreprenørskap og skal bruke mange sider av seg selv i skapende samarbeid med andre elever. Målet med denne arbeidsformen er å utvikle entrepenørskapskompetanse og fremme ferdigheter som gjør unge i stand til å bidra til sosial, kulturell og økonomisk verdiskapning. Eidsvoll 1814 jobber aktivt med demokratilæring for barn og unge, og er opptatt av at unges ideer for framtidas løsninger løftes fram og blir hørt.

Det kåres to vinnerprosjekter fra hver skole som går videre til finalen på Eidsvoll 1814 mandag 20. mars. Der møter de en jury av ordførere på Øvre Romerike som kårer vinnerne av Demokratikamp 2017.

Publisert 14.03.2017 

Med gullbillett til Eidsvoll. Vinnergruppene av Demokraticamp 2017 ved Hurdal u-skole med juryen. Foto: Eidsvoll 1814

  • Bildet viser en gjen med ungdommer stilt opp i to rekker. På bildet holder de plakater med teksten vinnere av demokraticamp ØRU.
    1/1