<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

Wall on Wall

- et gjerde som gir utsyn

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Hvordan kan flere få oppleve samtidskunst og aktuelt dokumentarfotografi? I 2015 innviet Nobels Fredssenter en ny og stor arena for kunstprosjekter i byrommet. I forbindelse med byggingen av det nye Nasjonalmuseet skulle det settes opp et 60 meter langt byggegjerde for å hindre innsyn til byggeplassen. Den nye utstillingsarenaen som har fått navnet «Fredsveggen», skal gi nye utsyn og kunstopplevelser i byrommet for alle som går over Rådhusplassen. Slik når vi som museum ut til langt flere enn de enn de 250 000 som besøker Fredssenteret.
 
I 2015 og 2016 ble det skapt to stedsspesifikke samtidskunstverk «Mare Nostrum» av Torunn Skjelland og Vigdis Fjellheim om flyktningekrisen og «Unknown Numbers» av Johannes Høie og Shwan Shwan Dler Qaradaki om kampen for ytringsfrihet (se film nedenfor). Kuratering ble gjort i samarbeid med Mesen, og tilrettelegging av selve flaten ble gjort i samarbeid med Statsbygg. De to verkene fikk stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt hvor blant annet NY Times Lens Blog omtalte den nye satsingen.

"A nation ringed by walls would only imprison itself”, sa Obama i sin tale til FNs generalforsamling 20. september 2016. I dagens USA vil president Trump bygge en mur mot Mexico og i Hellas er flyktningeleirer omringet av meterhøye piggtrådgjerder.

17. september åpnet vi fotoutstillingen «Wall on Wall» av den tyske fotografen Kai Wiedenhöefer på Fredsveggen. Wiedenhöfer har reist verden rundt og fotografert grensemurer og gjerder som er reist for å skille land og folkegrupper. Utstillingen er en samling panoramiske bilder tatt i perioden 2006-2016. Utstillingen viser bilder fra åtte steder i verden hvor det er satt opp murer for å skille land og folkegrupper: Belfast (Nord-Irland), USA/Mexico, Spania/Marokko, Nord-Korea/Sør-Korea, Israel/ Palestina, Bagdad (Irak), Kypros og Berlin (Tyskland) hvor Berlin-muren stod fra 1961 til 1989.

Med utstillingen «Wall on Wall» ønsker vi å invitere byens innbyggere til å oppleve på nært hold hva murer gjør med oss. Hvordan oppleves det å leve tett på en mur? Hvordan fører murer som settes opp som en form for løsning av politiske konflikter til separasjon, eksklusjon og nye bilder av venn og fiende?
Plasseringen av utstillingen er essensielt i denne sammenhengen. Plassen foran Nobels Fredssenter er langt på vei i seg selv et ladet sted, og flere av fotografiene er fra land og konflikter som er aktuelle i fredsprisens historie. Utstillingen er montert på fem meter høye vegger satt opp på sementblokker, og bak rager enda større betongvegger som utgjør reisverket til det nye Nasjonalmuseet.
Verket vises samtidig med at vi viser den europeiske fotoutstillingen «Shifting Boundaries» inne i museet, hvor 12 europeiske fotografer utforsker konseptet skiftende grenser. Slik står verket «Wall on Wall» også som en kommentar til utstillingen inne.
«Wall on Wall» er en utstilling som står tydelig frem i bybildet. Helt fra vi begynte å montere utstillingen ute på Rådhusplassen har vi opplevd at folk kommer bort for å se på, og diskutere bildene. Mens en sint spansk forbipasserende reagerte negativt på bildet fra grensen mellom Spania og Marokko og mente at vi nettopp trenger grenser, kom amerikanske besøkende med takksigelser over at vi viser utstillingen. Ved å løfte kunst og aktuelt dokumentarfotografi ut av museet og inn i byrommet engasjerer vi flere.

Wall on Wall ble første gang stilt ut i 2013 på den lengste resterende delen av Berlinmuren som er 364 meter lang. Siden har Wall on Wall vært vist på en rekke ulike steder både i Europa og i USA.
www.wallonwall.org
www.nobelpeacecenter.org
30.10.17