Hopp til hovedinnhold

Video-omvisninger og oppgaver

Nedenfor finner dere noen av video-omvisningene vi har laget, plassert sammen med oppgaver for ulike klassetrinn. I tillegg har vi også omvisning med døvetolk og undertekst for to ulike alderstrinn, omvisning på engelsk og omvisning på spansk. Dere finner alle video-omvisningene våre ved å klikke på lenka:

Nettressurser 1.-4. trinn:

Arbeidsoppgaver 1. og 2. trinn


Se filmen og lag en din egen 17. mai-plakat.
Plakaten kan inneholde:
•    En regel du synes er viktig for at vi skal ha det bra i landet vårt
•    Det norske flagget
•    En ting du husker fra omvisningen du nettopp har sett
•    Den beste tingen med 17. mai (is, brus, 17.mai-leker, barnetog, fine klær …?)
•    Husk å skrive navnet ditt på plakaten

Lykke til!

Oppgaver for 3. og 4. trinn


1.    Hva kalles huset der Grunnloven ble skrevet?
2.    Hva er en Grunnlov?
3.    I Eidsvollsbygningen er det et flott bibliotek. Hva tror dere bøkene på den tida handlet om?
4.    Hvor mange var det med å skrive grunnlov?
5.    Var det både menn og damer med?
6.    I 1814 hadde de ikke datamaskiner. Hva skrev de med da?
7.    Hvor lang tid tok det å skrive Grunnloven?
8.    Hvilken dato var Grunnloven ferdig?

Refleksjonsoppgaver

1.    Hvorfor tror dere det er viktig med en Grunnlov?
2.    Hvis dere skulle laget en grunnlov, hva skulle stått i den?

Nettressurser 5.-7. trinn

Oppgaver for 5.-7. trinn


1.    Før 1814 var Norge i union med et annet land. Hvilke land var det?
2.    Hvilken krig var vi med i på starten av 1800-tallet?
3.    Hva het prinsen som ville bli konge i Norge?
4.    På stormannsmøtet 16. februar bestemte man å innkalle til Riksforsamling. De skulle få tre oppdrag. Hva var dette?
5.    Carsten Anker (han som eide Eidsvollsbygningen) hadde ikke bare bøker i biblioteket sitt. Han hadde noe annet spennende også. Hva var det?
6.    Fikk prinsen lov til å være med å skrive grunnlov?
7.    Riksforsamlingen delte seg i to partier. Hva ble disse to partiene kalt?
8.    Hva er de to viktigste tingene i grunnloven?
9.    Hvilken dato var grunnloven ferdig 17. mai
10.    Hvem ble valgt til konge?
11.    Siste dagen stilte alle seg i en ring. Hva sa de da?

Refleksjonsoppgave


1.    1814 la grunnlaget for at vi skulle få demokrati. Hva betyr demokrati. Hvorfor er det viktig å ha demokrati?

Nettressurser 8.-10. trinn

Kahoot etter filmen

Vi har laga en kahoot-quiz som er åpen for alle å bruke, i familien, gjengen, klassen eller der du syns det passer. Men dere bør se filmen først for å sikre flest mulig poeng! 

Et tips som passer for hjemmeskole, er å kjøre Kahoot som "challange". Da får hver deltaker spørsmål og svaralternativ på samme skjerm, og kan delta når det passer hver enkelt. Det kan jo være greit i disse koronatider.

Nettressurser for videregående skole