<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Eiere av Eidsvold Værk

1627 Eidsvoll Værk omtales første gang. Det opplyses at Johan Post og hans medinteressenter var de som "først optog det Edtzvoldiske verk".1631 Verket selges til et interesseselskap, som kort eter overlot verket til kongen.
1688 Heinrich von Schlanbusch overtar Eidsvold Værk.1705 Theodor Geor von Schlanbusch arver verket etter sin far.
1750 Friedrich Lagardt von Schlanbusch arver verket etter sin onkel.1781 Hans Hagerup Gyldenpalm
1786 Haagen Nielsen1790 Iver Elieson
1794 - 1822 Carsten Tank Anker, gift med Hedvig født von Wegener.1824 - 1837 Georg og Richard Norman i London
1837 Nils Knudsen, premiærløitnant Tandberg og statsrevisor Christian Semb kjøper verket. Ankers hovedbygning med pavilijonger og park skilles fra og innkjøpes som nasjonalmonoument.1839 Nils Knudsen, gift med Wilhelmine født Sissenére, blir eneeier
1873 Gudmund Wilhelm Knudsen overtar etter sin far.1891 Fredrik Wilhelm Tersmeden
1893 Haaken Christian Mathiesen eier av Linderud i Oslo, og sønnen kammerherre Haaken Larpent Mathiesen1895 Haaken Larpent Mathiesen, gift med Erikka Sophie Marthine Cappelen Kiæer, overtar etter sin far.
1930 Jørgen Arthur Mathiesen, gift med Maren Johanne Høë Løvenskiold, overtar etter sin far.1953 Haaken Severin Mathiesen, gift med Cecile Marie Ernestine, født van Lennep overtar etter sin far.
1994 Haaken Eric Mathiesen, gift med Jorunn Helene født Østebø, overtar etter sin far.