<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Utstillingsåpning: Ikoniske nasjonalsymboler – Trumbull & Wergeland

Utstillingen åpnes søndag 16.februar 2020 kl 14:00 av stortingspresident Tone W. Trøen. Korte innlegg ved Bård Frydenlund (Eidsvoll 1814), Mark D. Mitchell (Yale University Art Gallery) og Eivind Torkjelsson (Stortinget). Sesjonen ender med selve åpningen i Wergelands hus.

Kunst og politikk stod nær hverandre i revolusjonenes tidsalder. Både i USA og i Norge ble de mest skjellsettende politiske prosessene festet til lerretet og bevart for ettertiden midt i den politiske offentligheten. John TrumbullsDeclaration of Independence i Kongressen og Oscar WergelandsEidsvold 1814i Stortinget er ikoniske uttrykk for kampen om nasjonal selvstendighet, demokrati og folkestyre.

For første gang vises skisser av både John Trumbull og Oscar Wergeland i utstillingen«Ikoniske nasjonalsymboler – Trumbull & Wergeland»på museet Eidsvoll 1814. Foruten å vise kunsten, kunstnerne og de avgjørende politiske prosessene de foreviget, gir utstillingen innblikk i den politiske betydning bildene hadde da de ble offentliggjort og helt fram til vår egen tid. Kunst og politikk er fortsatt nært forbundet.

Oscar Wergelands Eidsvold 1814 framstiller Riksforsamlingen på Eidsvoll som drøfter utkastet til Norges grunnlov i mai 1814. Siden det først ble vist fram i 1885, har Wergelands bilde oppnådd status som nasjonalsymbol. I USA har John Trumbulls The Declaration of Independence en tilsvarende prominent plass blant de nasjonalhistoriske maleriene. Hans bilde av forsamlingen som erklærte USAs uavhengighet i 1776 er også internasjonalt langt bedre kjent.

Over lang tid har Trumbulls og Wergelands bilder spilt viktige roller i et større minnepolitisk arbeid, og denne utstillingen utforsker deres historiemalerier som særlig betydningsfulle eksempler på offentlig bruk av kunst. Samtidig ser utstillingen nærmere på det imponerende grunnarbeidet begge kunstnerne la ned for å ferdigstille det som har blitt stående som deres hovedverk.

Les mer om utstillingen her!

Utstillingen er del av prosjektet Founding Fathers across the Atlantic ved Eidsvoll 1814, og står fram til 15.juni 2020 i Wergelands hus. For mer informasjon om utstillingen, kontakt kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Ellingsen, tel. 9008 4050, e-post: torbjorn.ellingsen@eidsvoll1814.no eller direktør Bård Frydenlund, tel. 4154 0072.