<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Unge stemmer

Ta over 2017 er en del av museet Eidsvoll 1814s satsning for å skape interesse og engasjement for demokrati, ytringsfrihet, frie valg og folkestyre i en tid der disse verdiene og institusjonene synes å stå under tiltagende press. Museet ønsker å løfte frem unge stemmer og bidra til at deres ytringer blir hørt.

Elevdrevne fagdager

 • (Foto/Photo)

Under Ta over var elevene ved Eidsvoll videregående skole vertskap for besøkende fra andre skoler i Akershus. Som del av opplegget arrangerte Taover-elevene Fagdager i museet, der jevnaldrende førstegangsvelgere ble invitert til å delta i debatt om temaer av betydning for mange unge velgere.

De elevdrevne fagdagene bygget videre på et opplegg utviklet i samarbeid med elevene, skolen og museet i en periode over to år. Fagdagene kombinerer museumsbesøket på Eidsvoll med fordypning i emner i samfunnsfag, norsk og historie. I tillegg legges det til rette for etisk refleksjon og håndtering av uenighet og konflikt gjennom ulike praktiske øvelser - som dialogtrening, argumentasjon og lagdebatt med medelever.

Ytringsutstillingen

I forkant av Taover-arrangementet ble det samlet inn en rekke sitater og tekster skrevet av unge besøkende i Demokratisenteret og av Ta over-elevene fra Eidsvoll videregående. Ytringene dannet utgangspunkt for en utstilling på museet Eidsvoll 1814, med en rekke installasjoner ute på plassen foran Eidsvollsbygningen, ute i museumsparken og inne i et tilstøtende utstillingslokale, Traktorstallen ved Mago B.

Ytringsutstillingen fungerte som scenografi for Ta over 2017, og bidro til å forsterke en viktig målsetning for arrangementet: at unges ytringer skal sette tydelig preg på museet i forkant av Stortingsvalget. Utstillingen ble utformet i samarbeid med designbyrået Bolt & Klock, realisert med støtte fra stiftelsen Fritt ord og Kulturrådet.

 • (Foto/Photo)
  1/3
  (Bilde 1 av 3)
 • (Foto/Photo)
  2/3
  (Bilde 2 av 3)
 • (Foto/Photo)
  3/3
  (Bilde 3 av 3)