<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Ungdommen tar over!

Denne høsten går flere titusen unge til valgurnene som Førstegangsvelgere. Eidsvoll 1814 er opptatt av å løfte frem de unge, deres ytringer og deres betydning som demokratiske medborgere.

 • Stortingspolitiker Anniken Huitfeldt talte til de unge om betydningen av å delta, uansett. (Foto/Photo)
  1/1
  Stortingspolitiker Anniken Huitfeldt talte til de unge om betydningen av å delta, uansett.

Fredag 9. juni gjennomførte museet en høytidelig seremoni, der 90 elever ved Eidsvoll videregående skole fikk overlevert et bevis på at de har retten til å stemme ved årets Stortingsvalg. Seremonien skjedde i Rikssalen, stedet der valginstituttet ble skrevet inn i Grunnloven i 1814.

På programmet stod blant annet en nyskrevet korfremføring av Nordahl Griegs Til Ungdommen med et ensemble ledet av Ludvig Lohne-Otterstad, kjent som solist fra blant annet Sølvguttene. Etter utdelingen av velgerbevisene fra Eidsvoll 1814, talte Stortingspolitiker Anniken Huitfeldt om betydningen av å delta, uansett.

Seremoniens finale fant sted da direktør Bård Frydenlund og elev Henrik Andreas Bratli entret podiet og røpte at elevene ved Eidsvoll videregående skole har store planer for Eidsvoll 1814 før Stortingsvalget i høst. Planen er at elevene skal «ta over»-museet og gjøre Eidsvoll 1814 til en arena hvor unges meninger og ytringer løftes frem. Egenproduserte utstillinger, debatter, omvisninger, filmproduksjoner og andre kulturelle uttrykk skal prege museet.

Det er første gang dette gjennomføres i Norge, og Eidsvoll 1814 er spent på gjennomføring og hvilke erfaringer som kan høstes av prosjektet.

Dette er et samarbeid mellom Eidsvoll 1814 og Eidsvoll videregående skole, og er støttet av Kulturrådet og Fritt Ord. Hovedarrangementet varer i perioden 6. – 9. september 2017.

For mer informasjon kontakt: Prosjektleder Anne Løvås, tel. 915 29 595, prosjektkoordinator André Larsen Avelin, tel. 950 53 180, eller direktør ved Eidsvoll 1814, Bård Frydenlund, tel. 415 40 072. E-post anne.lovas@eidsvoll1814.no, andre.larsen.avelin@eidsvoll1814.no

 • Elev Henrik Andreas Bratli legger frem en visjon for hvordan Eidsvoll 1814 kan gjøres til en viktig arena for unge før Stortingsvalget i september. Det gis frampek om hva som er i vente til høsten. (Foto/Photo)
  1/2
  Elev Henrik Andreas Bratli legger frem en visjon for hvordan Eidsvoll 1814 kan gjøres til en viktig arena for unge før Stortingsvalget i september. Det gis frampek om hva som er i vente til høsten.
 • Direktør Bård Frydenlund avslutter seremonien med en symbolsk overlevering av makt til elevene som skal ta over og drive museet en uke før Stortingsvalget i september. (Foto/Photo)
  2/2
  Direktør Bård Frydenlund avslutter seremonien med en symbolsk overlevering av makt til elevene som skal ta over og drive museet en uke før Stortingsvalget i september.