<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Undervisningsopplegg om stortingsvalg

På stortingets hjemmeside kan du finne ulike undervisningsopplegg om stortingsvalg, tilpasset ulike målgrupper.

Lær om høstens valg. Her finner du tekster, oppgaver, filmer og interaktive ressurser om stortingsvalg: