<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Torsdagsforedrag i Wergelands Hus

Gullfunnet fra Stavijordet.
Folkevandringstid, krig, pest og klimakrise

v/ arkeolog Ola Rønne (Akershus fylkeskommune)

  • Gullskatt fra Stavijordet, Eidsvoll, Akershus. Periode: Eldre jernalder
    1/1
    Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo / Eirik Irgens Johnsen
  • Gullfunnet fra Stavijordet
    Ola Rønne

Den 1500 år gamle gullskatten på Stavijordet, Eidsvoll Verk, er ett av de største gullfunnene i Norge. Det ble funnet av gårdsgutten Lars Olsen under grøftegraving i 1882 – og idealistisk nok overlevert til Oldsakssamlingen på universitetet i Oslo. Hva inneholder funnet, og hva slags samfunn hører det hjemme i? Arkeolog Ola Rønne vil hjelpe oss til å komme nærmere «verkensfolk» fra tidlig 500-tall.

Arrangementet er åpent for alle interesserte. (Årsmøtet i Eidsvoll historielag avholdes i etterkant.)

Sted: Eidsvoll 1814, Wergelands Hus, kafé og auditorium

Tidspunkt: torsdag 22. februar 2018 kl. 19.00

Inngang inkl. enkel bevertning. Kr 50,-

Arr.: Eidsvoll historielag og Eidsvoll 1814