Hopp til hovedinnhold

Strategi kommunikasjon og marked 2022-2026

For Stiftelsen Norsk Folkemuseum

 • Bilde fra et møte, en kvinne peker på en plakat med mange gule lapper på, andre sitter og lytter. Andre halvdel av bildet er nærbilder av gule lapper på en plakat.
  1/1

Innhold

 • Kjerneoppgaver​
 • Visjon
 • Kritiske suksessfaktorer
 • Målgrupper
 • Strategiområder:
  • Brukerinnsikt
  • Målgruppe engasjement
  • Mediesynlighet
  • Avdelingsutvikling/ Interne rammer

Kjerneoppgaver

Kommunikasjon og marked er en ny fellesavdeling som jobber med rådgiving og utførelse av oppgaver innen: K

 • Kommunikasjons- og markedsstrategi
 • Innsikt og analyse
 • Markedsføring i egne, betalte og fortjente kanaler
 • Publikumsinformasjon
 • Sponsorsamarbeid
 • Informasjons/pressearbeid
 • Internkommunikasjon
 • Publikasjoner
 • Grafiske tjenester

Nyetablert avdeling i 2021 med 7 ansatte inkl. 3 fellesressurser


Vi skal engasjere med vår kommunikasjon, og inspirere til nye perspektiver.

Visjonen for kommunikasjons- og markedsarbeidet

Kritiske suksessfaktorer

 • Hovedmål for ny fellesavdeling​
    1. Oppleves som en støtte og bidragsyter for enhetene og
    2. i strategiperioden løfter kommunikajsons- og markedsarbeidet innenfor 3 definerte områder: «Brukerinnsikt», «Målgruppeengasjement» og «Mediesynlighet».
 • Vi har lykkes hvis vi finner en god balansegang mellom rådgivning og operativ jobbing sammen med museumsenhetene
 • Som fellesavdeling under utvikling, lykkes vi hvis vi er tilpasningsdyktige og erfarer underveis hva som fungerer gjennom å «teste og lære». Vi erkjenner at det å bygger en ny avdeling er krevende forretningsutvikling.
 • Vi har både eksterne og interne målgrupper, men vi har fokus på å øke synligheten og interessen for stiftelsen ovenfor våre eksterne målgrupper.

Målgrupper

 • Barnefamilier Oslo/omegn​
 • Kulturinteresserte voksne Oslo/omegn
 • Turister (tilreisende)
 • Skoler/barnehager
 • Andre publikumssegmenter
 • Pressen (journalister)
 • Myndigheter, organisasjoner
 • Fag/forskningsmiljøer
 • Sponsorer
 • Venneforeninger
 • Interne avdelinger/ egne ansatte

Strategiområder 2022- 2026

AVDELINGSUTVIKLING/ INTERNE RAMMER

Kritiske mål og tiltak for ny fellesavdeling

Mål : Vi skal utvikle samarbeidet mellom museumsenhetene og den sentrale kommunikasjons- og markedsavdelingen.

Tiltak:

 • Vi skal definere hvilke arbeidsoppgaver som skal gå på tvers og hvordan og når fellesressursene skal støtte enhetene​- Vi skal ha et markedsfora i stiftelsen, for å utvikle felles tenkning, dele erfaringer og læringer
 • Vi skal utvikle og gjennomføre felles markedstiltak der det er synergier, for eksempel ved felleskampanjer og aktivisering.
 • Vi skal bygge et fremoverlent team som har et godt faglig samspill innad og med andre kollegaer


Mål :Vi skal øke vår kompetanse der det er behov

Tiltak:

 • Vi skal bli bedre til å utnytte de digitale datakildene i arbeidet vårt
 • Vi skal lære oss nye verktøy og la oss inspirere av nye arbeidsmetoder
 • Vi skal øke kunnskapen vår ved å invitere inn eksterne og delta på faglige arrangement
 • Vi skal definere hvilke måleparameter som gjør at vi kan følge utvikling og justere tiltak etter behov


Mål :Vi skal utvikle et felles rammeverk for identitet: tone, språk, design/grafisk profil og universell utforming

Tiltak:

 • Vi skal gjøre et posisjoneringsarbeid så vi er tydelige på identiteten til stiftelsen versus identiteten til enhetene
 • Vi skal etablere en «delingsbase» på tvers for bilder, grafisk profil , logoer, retningslinjer
 • Vi skal utvikle enkle retningslinjer for utvikling av ulikt kommunikasjonsmateriell (artikler, SoMe-poster, plakater, annonser) basert på læringer /«beste-praksis»


Mål :Vi skal jobbe med interkommunikasjon, slik at dette blir et virkemiddel for at stiftelsen skal nå sine mål

Tiltak:

 • Vi skal definere hvordan vi skal jobbe med internkommunikasjon og etablere arbeidsoppgaver og rutiner for å styrke oss på internkommunikasjon.

BRUKERINNSIKT

Mål : Vi skal nyttiggjøre oss brukerinnsikt i utvikling av kommunikasjon og markedsføring
og for å utvikle tilbudene våre.

Tiltak:

 • Vi skal gjennomføre jevnlige publikumsundersøkelser på museene
 • Vi skal sette oss inn i interne og eksterne innsiktskilder, og utforske nye metoder for å lære direkte fra målgruppene
 • Vi skal fremme våre fagfelt gjennom å argumentere faglig med brukerinnsikt og læring og delta i ulike utviklingsprosjekter

MÅLGRUPPEENGASJEMENT

Mål : Vi skal prioritere å nå målgrupper i Norge bedre.

Tiltak:

 • Vi definerer hovedmålgrupper, brukerreiser og måletall vi bruker som styringsverktøy.
 • Vi skal videreutvikle kreativiteten vår for å treffe effektivt i et medielandskap i endring
 • Vi skal vurdere når vi er strategisk tjent med å bruke reklamebyråer for å løfte kreativitet
 • Vi skal være aktuelle og relevante for mangfoldet innenfor målgruppene, og utforske dialog med publikum

Mål : Vi skal utvikle markedssamarbeid med samarbeidspartnere for å nå, engasjere og inspirere målgruppene

Tiltak:

 • Vi skal drive aktivt markedssamarbeid med turoperatører og reiselivet, med hovedfokus på Norge
 • Vi skal kartlegge nye attraktive partnere og gå i dialog med disse for å utvikle samarbeid
En mann med videokamer med NRK-logo på mikrofonen filmer ei dame som holder en laptop i hendene, utendørs.

MEDIESYNLIGHET

Mål: Vi skal øke vår synlighet i egne, betalte og fortjente kanaler.

Tiltak:

 • Vi skal øke innsatsen og jobbe proaktivt mot pressen for større redaksjonell synlighet.
 • Vi skal jobbe strategisk for at stiftelsen skal ha en stemme i samfunnsdebatten
 • Vi skal evaluere og gjøre strategisk valg av kanaler og budskap
 • Vi skal ha en digital/ teknisk videreutvikling for de egne kanalene vi velger å prioritere
 • Vi skal samarbeide med Kultur IT og andre avdelinger for god utnyttelse av relevante E-Kultur løsninger
 • Vi skal utforske samarbeid og partnerskap med sponsorer/partnere som kan gi oss økt synlighet
 • Vi skal kartlegge og vurdere når mediekjøp/annonsering skal gjøres felles, og om det skal kjøpes eksterne mediatjenester

Eksterne kommunikasjonsmål og tiltak

VISJON: Vi skal engasjere med vår kommunikasjon, og inspirere til nye perspektiver.

Mål : Vi skal nyttiggjøre oss
brukerinnsikt i utvikling av
kommunikasjon og markedsføring og
for å utvikle tilbudene våre.
Tiltak:
-Vi skal gjennomføre jevnlige
publikumsundersøkelser på museene
-Vi skal sette oss inn i interne og
eksterne innsiktskilder, og utforske nye
metoder for å lære direkte fra
målgruppene
-Vi skal fremme våre fagfelt gjennom å
argumentere faglig med brukerinnsikt
og læring og delta i ulike
utviklingsprosjekter

Mål : Vi skal prioritere å nå målgrupper i Norge bedre.
Tiltak:
-Vi definerer hovedmålgrupper, brukerreiser og måletall vi
bruker som styringsverktøy.
-Vi skal videreutvikle kreativiteten vår for å treffe effektivt i et
medielandskap i endring
-Vi skal vurdere når vi er strategisk tjent med å bruke
reklamebyråer for å løfte kreativitet
-Vi skal være aktuelle og relevante for mangfoldet innenfor
målgruppene, og utforske dialog med publikum
Mål : Vi skal utvikle markedssamarbeid med
samarbeidspartnere for å nå, engasjere og inspirere
målgruppene
Tiltak:
-Vi skal drive aktivt markedssamarbeid med turoperatører
og reiselivet, med hovedfokus på Norge
-Vi skal kartlegge nye attraktive partnere og gå i dialog med
disse for å utvikle samarbeid

Mål: Vi skal øke vår synlighet i egne, betalte og
fortjente kanaler.
Tiltak:
-Vi skal øke innsatsen og jobbe proaktivt mot
pressen for større redaksjonell synlighet.
-Vi skal jobbe strategisk for at stiftelsen skal ha
en stemme i samfunnsdebatten
-Vi skal evaluere og gjøre strategisk valg av
kanaler og budskap
-Vi skal ha en digital/ teknisk videreutvikling for
de egne kanalene vi velger å prioritere
-Vi skal samarbeide med Kultur IT og andre
avdelinger for god utnyttelse av relevante EKultur
løsninger
-Vi skal utforske samarbeid og partnerskap med
sponsorer/partnere som kan gi oss økt synlighet
-Vi skal kartlegge og vurdere når
mediekjøp/annonsering skal gjøres felles, og om
det skal kjøpes eksterne mediatjenester

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1