Hopp til hovedinnhold

Strategi for stiftinga Norsk Folkemuseum 2022-2026

Gjeld for heile stiftinga Norsk Folkemuseum

Samfunnsoppdraget vårt

 • Stiftinga Norsk Folkemuseum har eit nasjonalt mandat
  som kulturhistorisk museum. Vi skal forvalte og
  formidle kulturarv frå heile landet og alle deler av
  samfunnet
 • Musea i stiftinga Norsk Folkemuseum skal vere
  ei kjelde til kunnskap og glede for alle
 • Vår viktigaste innsatsfaktor er kunnskapen og
  motivasjonen til våre tilsette.
 • Vi arbeider saman for at kunnskapen vår skal bidra
  til eit betre samfunn for alle

Strategiske søylar

 • Et enkelt, skjematisk hustak oppå tre "søyler" med nynorsk tekst på, skal gjengi stiftelsen Norsk Folkemuseum sin strategi. Taket har teksten "Visjon" på, de tre søylene heter "berekkraft", "kunnskap" og "mangfald". Den midterste søylen "kunnskap" er større enn de to andre.
  1/1

Vi skal bidra til en grønnere hverdag, og bli anerkjent som et ledende museum innen bærekraft i Norden.

 • Vi arbeider etter FNs bærekraftsmål, og alle avdelinger skal arbeide for å realisere definerte og konkrete mål
 • Vi skal ha fokus på bærekraft i alle deler av virksomheten
  • Alle deler av drifta skal støtte opp under og styrke vår status som Miljøfyrtårn
  • Kunnskapsutviklinga vår skal bidra til å styrke samfunnets arbeid for bærekraftsmåla

Vi utvikler og deler kunnskapen vår med samfunnet rundt oss

 • Alle deler av virksomheten skal ​arbeide kunnskapsbasert.
 • Vi skal være nasjonalt ledende innen samlingsforvalting av materiell og immateriell kulturarv
 • Alle avdelinger skal ha tilbud som er relevante for læreplaner og utdanningstilbud
 • Vi skal være nasjonalt ledende på forsking og kunnskapsutvikling på våre fagfelt, i samarbeid med andre kunnskapsinstitusjoner

Norsk samfunn og kultur er i kontinuerlig endring, og museene må være en del av dette

 • Vi er til for alle grupper i det norske samfunnet, og alle skal kunne kjenne et eierskap til museene
 • Vi skal aktivt involvere nye brukergrupper til å delta i arbeidet vårt
 • Vi skal ta i bruk nye arenaer for å nå nye grupper
 • Formidlinga vår skal være sosialt inkluderende, og aktuell og relevant i samfunnet
 • Mangfold skal være en integrert del av hele virksomheten vår, på tvers av avdelinger og fagfelt

 • Et stort, rødt hjerte med skriften "Engasjert og modig" i midten
  1/1
 • En guide står oppreist i Hagestuen i Eidsvollsbygningen med en gutt ved siden av seg. Gutten har en kongekrone av plast på hodet. De ser mot en samling av barn som sitter på gulvet. Flere av barna har hånda i været og vil svare på si noe. Vi ser bare bakhodene på barna. Bak guiden ser vi store vindu, ute er det grønne blader på trærne. Mellom vinduene er store speil.

Engasjement

Internt

 • Vi vil at alle skal være stolte av den jobben vi gjør sammen
 • Vi skal vise interesse og respekt for hverandres fagfelt
 • Vi er engasjerte i hverandres arbeid

 • Eksternt
 • Vi skal engasjere publikum, og la publikum inspirere oss
 • Opplevelsene våre skal skape nysgjerrighet og spre glede
 • Vi skal aktivt søke samarbeid med aktuelle grupper og organisasjoner, og være en god samarbeidspartner for de som søker oss

 • En dykker med dykkerutstyr og dykkerdrakt, er på bunnen og ser på noe. Vannet rundt er helt grønt.

Mot

Internt

 • Vår organisasjon skal være bygd på kreativitet, samarbeid og gjensidig respekt
 • Vi skal være nyskapende, prøve nye ting og ikke være redde for å mislykkes
 • Eksternt
 • Vi har mot til å utfordre forståelsen av hva museum kan være
 • Vi skal ha faglig integritet på vegne av kunnskapen vi forvalter
 • Vi skal bruke kunnskapen vår til å ta del i det offentlige ordskiftet

Innsatsområde

For å løse oppgavene våre på best mulig måte, skal vi skape gode arbeidsplasser for faglig og personlig utvikling. Internt skal vi derfor prioritere arbeid med:

 • Organisasjon
 • Digitalisering
 • Kompetanseutvikling

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1