Hopp til hovedinnhold

Strategi for Økonomi- og administrasjonsavdelingen

For Stiftelsen Norsk Folkemuseum 2022-2026

 • Et bilde av varer utstilt i museumsbutikken til Norsk Folkemuseum

Hovedoppgaver for avdelingen

 • HR-oppgaver for hele stiftelsen, inklusiv lønn og tidregistrering
 • Økonomi- og regnskapsoppgaver
 • Felles kundesenter for hele stiftelsen
 • Kafeene ved Folkemuseet og NMM
 • Butikk og besøkssenter ved NF
 • <Administrative oppgaver for stiftelsen, herunder IT- oppgaver
 • Torleif Hamre fra Eidsvoll 1814 har et digitalt møte med en klasse i Sandefjord. Torleif står i Rikssalen ved en vogn på montert kamera, skjermer, og lys - et mobilt enmanns TV-studio.

Fokusområder i strategiperioden

Avdelingen skal ha spesiell vekt på:

 • Gode arbeidsprosesser
  • Økt vekt på samarbeid både i avdeling og på tvers
  • Anskaffe og utnytte digitale vertøy
  • Være mer nysgjerrig på andres arbeid og kunnskap
 • Bedre utnyttelse av digitale verktøy
  • Opplæring
  • Deling av kunnskap
  • Effektivisere bruk

Strategien er inndelt i følgende hovedområder:

Strategi for butikk- og kafevirksomheten er inkludert i kommersiell strategi


 • En grønn hagestol står utendørs på et hellelagt gulv. Bak stolen er ranker med tomatplanter, på gulvet et serveringsbrett med ulike grønnsaker på.

Økonomi og regnskap

Rådgiver: Være aktive rådgivere i prosjekter, forretningsprosesser og utviklingsarbeid for å bidra til god inntektsutvikling, god ressursbruk og gode beslutninger i stiftelsen

Faglig utvikling: Delta på kurs, webinarer og bidra til intern deling av kunnska

Systemkunnskap: Ta i bruk arbeidsbesparende systemer og bli superbrukere på systemene.

Samarbeid: Bli enda bedre på samarbeid internt og med alle avdelingene

Rutiner: Utvikle felles rutiner både internt og ut til alle avdelingene for å sikre god kvalitet

 • Mann i helfigur står i en åker og holder store salatblader

HR

Kompetanse for fremtiden

 • Utvikle kompetanseplan med kontinuerlig oppfølging
 • Kompetanse skal bygges både for eksisterende medarbeidere og ved nyansettelser
 • Kompetanseutvikling gjelder alle fag og områder i stiftelsen

Tilstedeværelse

 • Stiftelsen skal ha minimum 95 % tilstedeværelse
 • Stiftelsen skal utvikle gode arbeidsmiljøer som fremmer trivsel, læring og mangfold
 • Ledelseskompetanse og prosjektledelse skal videreutvikles

Stiftelsen skal være en attraktiv arbeidsplass

 • Stiftelsen skal være en attraktiv arbeidsplass ved nyrekruttering
 • Stiftelsen som arbeidsplass skal være synlig utad, herunder på sosiale medier
 • Det skal settes måltall for læreplasser, lærlinger, arbeidstrening og praktikanter

 • Tekstplakat reklamerer for Sommerkortet 2022, "1 kort 5 museer, kjøp her"

Kundesenter

 • Utvikle et enhetlig og effektiv kundekontakt for hele stiftelsen, uavhengig av kontaktform​
 • Fremme kunderelatert arbeid på tvers i stiftelsen, med vekt på mersalg
 • Legge til rette for interaksjon mellom museene og publikum og synliggjøre tilbudene på tvers i stiftelsen
 • Være pådriver for å implementere felles digitale salgsløsninger, med forbedret arbeidsflyt og økt mersalg
 • Utvikle felles rutiner og være superbrukere på felles systemer

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1