<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Stortingsvalgenes historie

  •  (Foto/Photo)
    1/1

I Norge er det valg til Stortinget hvert 4. år. De som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg.

Stortingsvalgene er en av få institusjonene som kan føre sin historie tilbake til 1814.

Dette året ble det valgt en grunnlovgivende forsamling som møttes på Eidsvoll og vedtok en egen grunnlov for Norge. I den nye grunnloven ble bestemmelsene gitt for hvordan valgene til den norske nasjonalforsamlingen, Stortinget, skulle foregå.

Valg på det første ordentlige Storting ble arrangert fra 29. desember 1814 til ut i juni 1815. Representantene møttes 1. juli 1815 og Stortinget ble oppløst etter en snau uke den 6. juli samme år.

Fra 1814/15 var det stortingsvalg hvert tredje år fram til og med 1936. Etter dette ble det innført valg hvert fjerde år. På grunn av den tyske okkupasjonen falt valgene i 1940 og i 1944 bort, og Stortinget som var valgt i 1936 ble sittende til valget høsten 1945. 

Les hele artikkelen hos  

Store norske leksikon