<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Stortingsvalg

Vi får se den fiktive representanten Børge Vegheim sin vei mot Stortinget, og hvilke forhåpninger han gjør seg. Men går det som forventet?

  • 1/1

8.-10.trinn, Vg 1, Vg 2 & Vg 3