<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

Stiftelsesdokument

14. mars 2016 etableres Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter. Eidsvoll 1814 (Norsk Folkemuseum) vil ha et hovedansvar for nettverket, som er forankret i avtale mellom museet og Norsk Kulturråd av samme dato.

Undertegnede representerer museer og andre institusjoner som ønsker å delta i nettverket på følgende grunnlag:

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter skal være åpent for museer og beslektede institusjoner som arbeider med demokrati- og menneskerettighetstemaer gjennom forskning, dokumentasjon og/eller formidling. Formålet er å styrke dette arbeidet på ulike områder:

  • Deling av relevante forskningsresultater og andre kunnskapsressurser
  • Utvikling av formidlingsopplegg og museumspedagogisk kompetanse
  • Etablering av kontakter med relevante fagmiljøer i Norge, og da i sær kunnskapssentre med demokrati og menneskerettigheter som fagområde
  • Skape/knytte seg til internasjonale nettverk og styrke kontaktflaten med fagmiljøer utenfor Norge
  • Utvikling av felles evalueringsformer
  • Andre mulige samarbeidsprosjekt, for eksempel utstillinger

Deltakelse i nettverket skal være godkjent av øverste ledelse i hver deltakerinstitusjon. Hver deltaker skal utforme en egenpresentasjon som begrunner deltakelsen, og som det kan lenkes til på nettverkets nettside. Eidsvoll 1814 vil etablere en slik felles side snarest mulig etter stiftelsen.

Grunnlaget for arbeid i og rapportering fra nettverket er gitt i rammenotat fra Norsk Kulturråd om nasjonale museumsnettverk.

Eidsvoll, 14. mars 2016 (og med seinere tilslutninger)