<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Stemmeretten

Kommer du til å bruke stemmeretten din når du blir 18 år? Bare halvparten av førstegangsvelgerne bruker den, og valgdeltakelsen har vært synkende de siste 30 årene.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Av: NDLA

Vi har et representativt demokrati. Det vil si at vi velger representanter som styrer på vegne av oss. Annethvert år har du mulighet til å bruke stemmeretten din. Det er stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg og sametingsvalg hvert fjerde år.

For å stemme må du fylle 18 år i løpet av valgåret og stå i manntallet. Ved stortingsvalg må du være norsk statsborger. Ved kommune- og fylkestingsvalg kan innvandrere som har bodd i Norge i tre år sammenhengende, stemme selv om de ikke er norske statsborgere.

Stemmeretten har endret siden 1814 som et resultat av at nye grupper i befolkningen har kjempet fram sine demokratiske rettigheter.

1814: begrenset stemmerett for menn over 25 år
1898: allmenn stemmerett for menn
1907: begrenset stemmerett for kvinner fra borgerskapet
1910: allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg
1913: allmenn stemmerett for kvinner ved alle valg
1920: stemmerettsalderen satt ned til 23 år
1946: stemmerettsalderen satt ned til 21 år
1967: stemmerettsalderen satt ned til 20 år
1978: stemmerettsalderen satt ned til 18 år

8.-10-trinn, Vg 1, Vg 2 & Vg 3