<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Slik stemmer du

Dersom du stemmer på valgdagen, må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Slik stemmer du på valgdagen:

  •  (Foto/Photo)
    1/1

1.  På valgkortet som du har fått i posten i god tid før valget, står det hvilket stemmelokale du skal stemme i, og åpningstider for dette lokalet. Det er ikke nødvendig å ta med valgkortet til stemmelokalet, men det gjør jobben lettere for valgfunksjonæren.

2.  Inne i stemmeavlukket tar du den stemmeseddelen du vil bruke.

3.  Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning). Brett stemmeseddelen med partinavn inn og felt for stempling ut. Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmeseddelen skal stemples.

4. Gå til en valgfunksjonær for å registreres. Husk legitimasjon! Valgfunksjonæren registrer at du har avgitt stemme, og det er derfor viktig å ha med gyldig legitimasjon, som pass, førerkort eller bankkort med bilde. Valgkort er ikke gyldig legitimasjon.

5. Valgfunksjonæren stempler så stemmeseddelen din. Stemmeseddelen må være stemplet for å være gyldig.

6. Putt selv stemmeseddelen i valgurnen.

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Kommunen vil kunngjøre når søknadsfristen er. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

Har du stemmerett?

For å ha stemmerett ved stortingsvalget må du:

  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven §53
  • stå innført i manntallet i en kommune 

For velgere bosatt i utlandet:

Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli innført i manntallet. Se hvordan du gjør det på Kommunal- og regionaldepartementets netttsider. 

Det ER enkelt å stemme. Bruk fem minutter på denne guiden fra  NRK Skole, så vet du alt du trenger for å legge DIN stemme stemmeseddel i valgurnen!