<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Skoletilbud

Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret for unge er en opplevelsesrik læringsarena, der skoler og barnehager har gratis adgang. Vi har åpent hele året, og har tilbud som oppfyller relevante kompetansemål i Kunnskapsløftet for hele utdanningsløpet.

Skreddersydde opplegg for alle alderstrinn

katalog2.jpg

Spesialtilbud for vgs-klasser

For de som ønsker et utvidet innhold ut over vårt gratis-opplegg, tilbyr vi alt fra ekstra foredrag til hele fagdagsopplegg. Ta kontakt så tilpasser vi til deres ønsker og budsjett.

Søk om reisetilskudd

Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om reisetilskudd ved besøk i Eidsvollsbygningen. Det er Eidsvoll kommune som tar imot søknader og administrerer ordningen. 

Les mer om ordningen  her.

Undervisningsressurser

  • Logo Minstemme.no

Min stemme er et nettsted med læringsressurser med tematikk knyttet til demokrati og deltagelse, for barn og unge i hele skoleløpet fra førskole til og med videregående skole. Innholdet blir til i samarbeid med mange ulike organisasjoner og bidragsytere. Her finner du artikler, oppgaver, quizer og hele undervisningsopplegg – mye både nynorsk og bokmål. Alt er åpent og gratis å bruke for alle, og krever ingen pålogging. Tjenesten driftes av Eidsvoll 1814 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4