<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Skoletilbud

Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret for unge er en opplevelsesrik læringsarena, der skoler og barnehager har gratis adgang. Vi har åpent hele året, og har tilbud som oppfyller relevante kompetansemål i Kunnskapsløftet for hele utdanningsløpet.

 • 9082268.jpg
  1/4
 • 9082270.jpg
  2/4
 • 9082278.jpg
  3/4
 • 9082280.jpg
  4/4

Velkommen hit!

Opplegget ved museet favner både det historiske og dagsaktuelle med omvisninger i Eidsvollsbygningen med våre formidlere, kombinert med at elevene utforsker det moderne Demokratisenteret på egenhånd sammen med læreren sin. Vi vil nevne at Demokratisenteret for unge vant den høythengende digitale kommunikasjonsprisen Gulltaggen i 2015. Juryen sier bl.a dette i sin begrunnelse for tildelingen: «Gullvinneren er et sterkt møte mellom det fysiske og det digitale – en inspirerende jobb som lekent formidler tungt materiale på en måte som engasjerer, inspirerer og motiverer våre kommende generasjoner». Vi jobber metodisk med elevers utvikling av demokratisk kompetanse. Grunnloven og 1814-historien er vårt unike utgangspunkt for læring som styrker elevenes demokratiforståelse og deres evne til å delta i et demokratiske fellesskap. Dette inspirerer oss som pedagoger til å utvikle engasjerende skoletilbud der vi vektlegger dialog og refleksjon.

Anne Løvås, leder formidling og Eline B. Lorentzen, museumspedagog.

Skreddersydd opplegg for ulike alderstrinn

Andre tilbud

Undervisningsressurser

 • Logo Minstemme.no
  minstemme.no

Eidsvoll 1814 overtok høsten 2016 ansvaret for den digitale læringsressursen MinStemme.no.

Nettstedet ble utviklet til Stemmerettsjubileet i 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 med mål om fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal Eidsvoll 1814 drifte og videreutvikle MinStemme.no i perioden 2016 – 2019. 

Ansvarlig redaktør: Torbjørn Ellingsen, Eidsvoll 1814. Torbjorn.Ellingsen@eidsvoll1814.no

Søk om tilskudd

Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om tilskudd til besøk i Eidsvollsbygningen.

Søknad med kostnadsoverslag sendes: Eidsvoll kommune, Fellestjenesten, Postboks 90, 2081 Eidsvoll. Eventuelt på e-post til: post@eidsvoll.kommune.no

Søknadsfrist: 15.03.18.