<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Skoletilbud

Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret for unge er en opplevelsesrik læringsarena, der skoler og barnehager har gratis adgang. Vi har åpent hele året, og har tilbud som oppfyller relevante kompetansemål i Kunnskapsløftet for hele utdanningsløpet.

Skreddersydde opplegg for alle alderstrinn

katalog2.jpg

Spesialtilbud for vgs-klasser

For de som ønsker et utvidet innhold ut over vårt gratis-opplegg, tilbyr vi alt fra ekstra foredrag til hele fagdagsopplegg. Ta kontakt så tilpasser vi til deres ønsker og budsjett.

Logo Minstemme.no

Undervisningsressurser

Min stemme er læringsressurser om demokrati og deltagelse for barn og unge i hele skoleløpet fra førskole til og med videregående skole. Innholdet blir til i samarbeid med over 50 ulike organisasjoner og bidragsytere. Mye av innholdet er tilgjengelig på både nynorsk og bokmål. Tjenesten driftes av Eidsvoll 1814 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet , og er åpen og gratis å bruke for alle. 

Søk om reisetilskudd

Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om reisetilskudd ved besøk i Eidsvollsbygningen.

Søknad med kostnadsoverslag sendes: Eidsvoll kommune, Fellestjenesten, Postboks 90, 2081 Eidsvoll. Eventuelt på e-post til: post@eidsvoll.kommune.no

Søknadsfrist: se www.eidsvoll.kommune.no eller ta kontakt på telefon 66 10 70 00

 • 9082268.jpg
  1/4
 • 9082270.jpg
  2/4
 • 9082278.jpg
  3/4
 • 9082280.jpg
  4/4