<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Skoletilbud

Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret for unge er en opplevelsesrik læringsarena, der skoler og barnehager har gratis adgang. Vi har åpent hele året, og har tilbud som oppfyller relevante kompetansemål i Kunnskapsløftet for hele utdanningsløpet.

Skreddersydde besøksopplegg for alle alderstrinn

Søk om reisetilskudd

Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om reisetilskudd ved besøk i Eidsvollsbygningen. Det er Eidsvoll kommune som tar imot søknader og administrerer ordningen. 

Les mer om ordningen  her.

Undervisningsressurser

  • Logo Minstemme.no

Min stemme er et nettsted med læringsressurser med tematikk knyttet til demokrati og deltagelse, for barn og unge i hele skoleløpet fra førskole til og med videregående skole. Innholdet blir til i samarbeid med mange ulike organisasjoner og bidragsytere. Her finner du artikler, oppgaver, quizer og hele undervisningsopplegg – mye både nynorsk og bokmål. Alt er åpent og gratis å bruke for alle, og krever ingen pålogging. Tjenesten driftes av Eidsvoll 1814 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4