<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

«Founding Fathers» Grunnlover og politisk nybrottsarbeid på begge sider av Atlanteren

Eidsvoll 1814 ønsker velkommen til grunnlovsseminar på historisk grunn. Vi lover nye blikk på sentrale aktører i de politiske prosessene som ledet fram til to av de eldste konstitusjonene som fortsatt er i bruk. Seminaret er del av prosjektet «Founding Fathers across the Atlantic».

 • (Foto/Photo)
  1/1

De forente staters konstitusjon fra 1787 og 17.maigrunnloven fra 1814 springer begge ut av den revolusjonære perioden som ble innledet med den amerikanske uavhengighetskrigen og endte med Napoleons fall. I dag står navn som George Washington, Benjamin Franklin og James Madison igjen som ikoner i kampen for å innføre et representativt styresett der makt fordeles på flere enn en hånd. Hvem var disse aktørene og hvilke roller spilte de i de politiske prosessene og i den lovgivende forsamlingen i Philadelphia? Og – hvilke fellestrekk har disse og andre «Founding Fathers» med aktørene som utformet Grunnloven fra Eidsvoll?

Med oss har vi historikere og jurister som vil diskutere både aktører og strukturer – tekst og kontekst, på tvers av Atlanterhavet. Velkommen til alle interesserte!


Deltakelse på seminaret koster 150,- inkl. lunsj i Kafe Standpunkt.

Påmelding skjer via epost til sentralbord@eidsvoll1814.no


Program for dagen

  Mottagelse med kaffe og te i Wergelands hus ved Eidsvollsbygningen 


  10:00Del 1: Tekst og kontekst – grunnlovsprosesser, tekster og påvirkning

  • Ola Mestad, Universitetet i Oslo: Amerikansk inspirasjon i grunnlovsarbeidet i 1814
  • Eli Fure, Riksarkivet: Grunnlovsforsamlingen i Philadelphia og på Eidsvoll
  • Max Edling, King’s College London: Det amerikanska unionsfördraget 1787
  • Samtale (moderert av Bård Frydenlund).

  11:45 Lunsj

  12:30 Omvisning i Eidsvollsbygningen og utstillingen «Bøkene som forandret verden»


  13:30 Del 2: Aktørene i perspektiv

  • Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814: «Med Viisdom, Værdighed og Kraft». «Founding fathers» og politisk ledelse på begge sider av Atlanteren
  • Marthe Hommerstad, Stortingsarkivet: «Grunnlovens far», Christian Magnus Falsen – vår eneste norske «Founding Father»?
  • Gunnar Molden, Næs Jernverksmuseum: Grunnlovsfedre med andre meninger – Jacob Aall og John Adams
  • Martin Austnes, Cappelen Damm:Alexander Hamiltons og Grev Wedel Jarlsbergs reformpolitikk – statsfinansiell nasjonsbygging
  • Håkon Evju, Universitetet i Oslo: Jordeiendom og politisk deltakelse. Det klassiske borgeridealet hos Thomas Jefferson og Christian Magnus Falsen
  • Samtale (moderert av Torleif Hamre).


  15:45 Speaker’s Corner: Prosjektnytt og innspill fra salen.

  16:00 Seminarslutt og vel hjem.

  «Founding Fathers across the Atlantic»

  Seminaret inngår i prosjektet «Founding Fathers across the Atlantic». Du kan finne mer informasjon om dette prosjektet ved å følge lenken nedenfor: