Hopp til hovedinnhold

«Founding Fathers» Grunnlover og politisk nybrottsarbeid på begge sider av Atlanteren

Eidsvoll 1814 ønsker velkommen til grunnlovsseminar på historisk grunn. Vi lover nye blikk på sentrale aktører i de politiske prosessene som ledet fram til to av de eldste konstitusjonene som fortsatt er i bruk. Seminaret er del av prosjektet «Founding Fathers across the Atlantic».

 • 1/1

De forente staters konstitusjon fra 1787 og 17.maigrunnloven fra 1814 springer begge ut av den revolusjonære perioden som ble innledet med den amerikanske uavhengighetskrigen og endte med Napoleons fall. I dag står navn som George Washington, Benjamin Franklin og James Madison igjen som ikoner i kampen for å innføre et representativt styresett der makt fordeles på flere enn en hånd. Hvem var disse aktørene og hvilke roller spilte de i de politiske prosessene og i den lovgivende forsamlingen i Philadelphia? Og – hvilke fellestrekk har disse og andre «Founding Fathers» med aktørene som utformet Grunnloven fra Eidsvoll?

Med oss har vi historikere og jurister som vil diskutere både aktører og strukturer – tekst og kontekst, på tvers av Atlanterhavet. Velkommen til alle interesserte!


Deltakelse på seminaret koster 150,- inkl. lunsj i Kafe Standpunkt.

Påmelding skjer via epost til sentralbord@eidsvoll1814.no


Program for dagen

Mottagelse med kaffe og te i Wergelands hus ved Eidsvollsbygningen 


10:00 Del 1: Tekst og kontekst – grunnlovsprosesser, tekster og påvirkning

 • Ola Mestad, Universitetet i Oslo: Amerikansk inspirasjon i grunnlovsarbeidet i 1814
 • Eli Fure, Riksarkivet: Grunnlovsforsamlingen i Philadelphia og på Eidsvoll
 • Max Edling, King’s College London: Det amerikanska unionsfördraget 1787
 • Samtale (moderert av Bård Frydenlund).

11:45 Lunsj

12:30 Omvisning i Eidsvollsbygningen og utstillingen «Bøkene som forandret verden»


13:30 Del 2: Aktørene i perspektiv

 • Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814: «Med Viisdom, Værdighed og Kraft». «Founding fathers» og politisk ledelse på begge sider av Atlanteren
 • Marthe Hommerstad, Stortingsarkivet: «Grunnlovens far», Christian Magnus Falsen – vår eneste norske «Founding Father»?
 • Gunnar Molden, Næs Jernverksmuseum: Grunnlovsfedre med andre meninger – Jacob Aall og John Adams
 • Martin Austnes, Cappelen Damm: Alexander Hamiltons og Grev Wedel Jarlsbergs reformpolitikk – statsfinansiell nasjonsbygging
 • Håkon Evju, Universitetet i Oslo: Jordeiendom og politisk deltakelse. Det klassiske borgeridealet hos Thomas Jefferson og Christian Magnus Falsen
 • Samtale (moderert av Torleif Hamre).


15:45 Speaker’s Corner: Prosjektnytt og innspill fra salen.

16:00 Seminarslutt og vel hjem.

«Founding Fathers across the Atlantic»

Seminaret inngår i prosjektet «Founding Fathers across the Atlantic». Du kan finne mer informasjon om dette prosjektet ved å følge lenken nedenfor: