<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

«Founding Fathers» Grunnlover og politisk nybrottsarbeid på begge sider av Atlanteren

Eidsvoll 1814 ønsker velkommen til grunnlovsseminar på historisk grunn. Vi lover nye blikk på sentrale aktører i de politiske prosessene som ledet fram til to av de eldste konstitusjonene som fortsatt er i bruk. Seminaret er del av prosjektet «Founding Fathers across the Atlantic».

De forente staters konstitusjon fra 1787 og 17.maigrunnloven fra 1814 springer begge ut av den revolusjonære perioden som ble innledet med den amerikanske uavhengighetskrigen og endte med Napoleons fall. I dag står navn som George Washington, Benjamin Franklin og James Madison igjen som ikoner i kampen for å innføre et representativt styresett der makt fordeles på flere enn en hånd. Hvem var disse aktørene og hvilke roller spilte de i de politiske prosessene og i den lovgivende forsamlingen i Philadelphia? Og – hvilke fellestrekk har disse og andre «Founding Fathers» med aktørene som utformet Grunnloven fra Eidsvoll?

Med oss har vi historikere og jurister som vil diskutere både aktører og strukturer – tekst og kontekst, på tvers av Atlanterhavet. Velkommen til alle interesserte!


Deltakelse på seminaret koster 150,- inkl. lunsj i Kafe Standpunkt.

Påmelding skjer via epost til sentralbord@eidsvoll1814.no


Program for dagen

  Mottagelse med kaffe og te i Wergelands hus ved Eidsvollsbygningen 


  10:00Del 1: Tekst og kontekst – grunnlovsprosesser, tekster og påvirkning

  • Ola Mestad, Universitetet i Oslo: Amerikansk inspirasjon i grunnlovsarbeidet i 1814
  • Eli Fure, Riksarkivet: Grunnlovsforsamlingen i Philadelphia og på Eidsvoll
  • Max Edling, King’s College London: Det amerikanska unionsfördraget 1787
  • Samtale (moderert av Bård Frydenlund).

  11:45 Lunsj

  12:30 Omvisning i Eidsvollsbygningen og utstillingen «Bøkene som forandret verden»


  13:30 Del 2: Aktørene i perspektiv

  • Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814: «Med Viisdom, Værdighed og Kraft». «Founding fathers» og politisk ledelse på begge sider av Atlanteren
  • Marthe Hommerstad, Stortingsarkivet: «Grunnlovens far», Christian Magnus Falsen – vår eneste norske «Founding Father»?
  • Gunnar Molden, Næs Jernverksmuseum: Grunnlovsfedre med andre meninger – Jacob Aall og John Adams
  • Martin Austnes, Cappelen Damm:Alexander Hamiltons og Grev Wedel Jarlsbergs reformpolitikk – statsfinansiell nasjonsbygging
  • Håkon Evju, Universitetet i Oslo: Jordeiendom og politisk deltakelse. Det klassiske borgeridealet hos Thomas Jefferson og Christian Magnus Falsen
  • Samtale (moderert av Torleif Hamre).


  15:45 Speaker’s Corner: Prosjektnytt og innspill fra salen.

  16:00 Seminarslutt og vel hjem.

  «Founding Fathers across the Atlantic»

  Seminaret inngår i prosjektet «Founding Fathers across the Atlantic». Du kan finne mer informasjon om dette prosjektet ved å følge lenken nedenfor: