Hopp til hovedinnhold

Samtingsrepresentant Henrik Olsens tale på samenes nasjonaldag

Sametingsrepresentant Henrik Olsen var en av talerene under markeringen av samenes nasjonaldag ved Eidsvollsbygningen, 6. februar. Nedenfor kan du lesse hele talen.

Kjære Stortingspresident, kjære ordførere, kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen. Det er en stor glede for meg å være her med dokker og feire samenes nasjonaldag. Og spesielt gledelig er det å se at feiring av dagen også finner sted her på det historiske stedet Eidsvoll, og at så mange av dere har tatt veien hit for å være med å feire dagen. 

Opprinnelsen til markeringa av 6. Februar som samenes nasjonaldag, er som mange kjenner til, at det var dagen den første store samlingen av samiske kvinner og menn fra hele Sápmi fant sted i Trondheim i 1917. Og det var starten på å samle Det samiske folk til en nasjon. Og sentralt i det arbeidet sto den sterke kvinnen Elsa Laula Renberg. Det skulle imidlertid ta mange år med kulturkamp, språkkamp og organisasjonsdannelser før det samiske folk fremsto som en nasjon. Med etableringen av samiske parlamenter, vedtaket om å ta i bruk det samiske flagget, egen samisk nasjonaldag med mer, så fremstår samene i dag som et samla og stolt folk. At nasjonaldagen bli markert stadig flere steder i Norge, og at offentlige bygg flagger med det samiske flagget, bidrar til å bygge den samiske nasjonen og bidrar til å styrke den enkelte sames bevissthet og stolthet over sin bakgrunn. Det bidrar til å synliggjøre at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, og minne oss på at vi har en urbefolkning i Norge som har samme behov og samme rett til å utøve sitt språk og sin kultur som majoriteten. Veien fram til likeverdighet som folk er lang. Å feire hverandres nasjonaldager kan gjøre veien litt kortere. 

Året 2019 er utpekt av FN til å være internasjonalt år for urfolks språk. Fra Sametinget sin side vil vi bruke året til å få fokus på viktigheten av å ta vare på og sikre de samiske språkene. Språk er bærebjelke i enhver kultur. Det representerer kunnskap, tilhørigheten og bidrar til mangfoldighet. Av verdens rundt 6700 språk er 40% truede språk, og en stor del av de språkene er urfolksspråk. Å rette innsats og ressurser på å ta vare på språkene er også en vei for å sikre fokenes og urfolkenes overlevelse og verdens mangfoldighet.  Det er en måte å vise respekt for verdens folk på, og det er en vei til likeverdighet. Ønsket er derfor at året også bidrar til at de samiske språkene får et løft, og samiske barn enten de bor i Eidsvoll, i Bergen eller i Tromsø, får samme mulighet til å lære seg sitt språk også uavhengig av om mor eller far behersker språkene. Å få til det krever erkjennelse, anerkjennelse og innsats både fra oss som enkeltpersoner, skoler, kommuner og andre myndigheter. Håper er at dette året bidrar til å synliggjøre, og at det blir lettere å ta de riktige valgene for oss selv og for det samiske samfunnet. Med det ønsker jeg dere alle sammen lykke til med feiring av dagen, Lihkku beivviin – gratulerer med dagen.


(Talen ble også framført på samisk og oversatt til norsk. Vi har utelatt den samiske versjonen da vi ikke har kunnskap til å transkribere den delen.)