<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Samefolkets dag 2020

Eidsvoll 1814 ønsker alle hjertelig velkommen til vårt arrangement i forbindelse med Samefolkets dag torsdag 6. februar 2019 klokken 09:30.

Arrangementet foregår utendørs på tunet foran Eidsvollsbygningen, og det hele varer i underkant av en time. 

Direktør ved Eidsvoll 1814, Bård Frydenlund, ønsker velkommen, før det samiske flagget blir heist. 

Elever fra Eidsvoll Verk Skole synger Samefolkets sang.

Enkel bevertning.