<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Riksdebatt 2021 – del 3

  • 1/1
    Debatt fra Rikssalen. 9 ungdomsorganisasjoner diskuterer mulighetene for demokratisk deltakelse for ungdom.