<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Riksdebatt 2021

Ung, engasjert og avmektig?

 • (Foto/Photo)

Eidsvollsbygningen har vært arena for viktige debatter tidligere – ikke minst i 1814. I årets Riksdebatt diskuterer ledere fra noen av landets største ungdomsorganisasjoner både muligheter og hindre for de unges deltagelse i sivilsamfunnet.

Debatten slippes i fire deler i dagene før stortingsvalget 2021. Første del lanseres 7. september, hele debatten kan ses fra 9. september. 


Deltakere i debatten er:

 • Solidaritetsungdommen (Norsk folkehjelp Ungdom), ved leder Ammal A. Haj
 • LNU, ved styreleder Isa Maline Isene
 • Ungdom mot EU, ved leder Frankie Rød
 • Europeisk ungdom, ved sentralstyremedlem Kajsa Kirkhus
 • Bygdeungdomslaget, ved leder Inger Johanne Brandsrud
 • Press, ved nestleder Isac Elstad Røssnes
 • AUF, ved generalsekretær Sindre Lysbø,
 • Unge Høyre, ved generalsekretær Mille Johanne Christensen
 • Norsk studentorganisasjon, ved leder Tuva Todnem Lund

Innspill til diskusjonen kommer fra Snorre Valen, tidligere stortingspolitiker og nå politisk redaktør i avisa Nidaros, fra stortingspresident Tone W. Trøen og fra Ashish Bhargava. Han er en samfunnsengasjert elev ved Eidsvoll videregående skole som er aktiv i lokalmiljøet.