Hopp til hovedinnhold
  • 1/2
  • 2/2

Utstilling: Revolusjonstid

Se vår utstilling om tilblivelsen av det moderne folkestyret og kampen om rettigheter for alle!

USAs uavhengighetserklæring i 1776 markerer begynnelsen på perioden vi kaller revolusjonstiden. Dette er en tid med politiske endringer over store deler av verden, der autoritære styreformer ble utfordret av ideer om et mer rettferdig samfunn. I 1789 fikk et nytt ideal om politisk frihet feste i Europa, med den store franske revolusjon, og i 1814 fant frihetstanken også veien hit til Riksforsamlingen på Eidsvoll.

  • Et folkeopprør i en sal
    1/1
    Tennisbaneeden av Jacques-Louis David (1748 – 1825). Skisse fra 1791. Eies av slottsmuseet i Versailles.

Omvisninger

I utstillingen Revolusjonstid får du et innblikk i hva som skjedde i denne viktige perioden i verdenshistorien. Vi ser også nærmere på utvekslingene av politiske ideer mellom USA og Europa, og hvilken betydning dette har fått i Norge. Utstillingen Revolusjonstid er plassert i Eidsvollsgalleriet, som fast huser museets store portrettsamling av eidsvollsmennene som skrev Norges grunnlov i 1814.

Du kan vandre fritt rundt i utstillingen på egenhånd, eller du kan bestille plass på en av de daglige omvisningene i sommerhalvåret. Skoleklasser er selvsagt hjertelig velkomne, og det er laget en egen skoleomvisning som passer for ungdomstrinnet og videregående. Denne går året rundt og kan bestilles på booking@eidsvoll1814.no

Demokratiske bærebjelker

Mange av de politiske nyvinningene fra revolusjonstiden er fortsatt med oss, og utgjør i dag bærebjelker i liberale demokratier. Det innebærer prinsipper som:

•    At staten og det politiske systemet skal bygge på folkets vilje.
•    Makten må fordeles mellom flere, og ingen kan lenger styre alene.
•    Statens lover skal vedtas av folkevalgte forsamlinger.
•    All maktutøvelse må ta hensyn til grunnleggende borgerrettigheter, slik som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og trosfrihet.

Kampen fortsetter

Idealet om folkestyret kan føres langt tilbake, men det er likevel ikke særlig lenge siden vi hadde et styresett som bare var for et fåtall frie menn. Etter de store revolusjonene i USA (1776) og Frankrike (1789) tok det over 100 år med politisk strid før verdens første moderne demokratier var en realitet.

I det 20. århundre kom flere autoritære tilbakeslag, og i dag truer nye krefter demokratiet. Hvor er vi på vei nå? Går folkestyret mot et nytt tidsskille, der sentrale idealer og rettigheter igjen står under press? Hva bør vi i så fall gjøre med det?

Revolusjonstid vises i Wergelands hus fram til november 2022. Velkommen.


In English: «REVOLUSJONSTID»

Welcome to our exhibition on the Revolutionary Era, the origins of modern democracy and on the struggle for civil rights for all.

  • The Declaration of Independence av John Trumbull (1756 – 1843). Malt 1786 – 1820. Versjonen eid av Yale University Art Gallery. En forstørret versjon henger i US Capitol.
    The Declaration of Independence av John Trumbull (1756 – 1843). Malt 1786 – 1820. Versjonen eid av Yale University Art Gallery. En forstørret versjon henger i US Capitol.


The American Declaration of Independence was the beginning of what we call the Revolutionary Era. This is a time when autocratic forms of government were challenged by new ideas of a more just society: the state and the political system were to be based on the will of the people, the distribution of power and fundamental civil rights. It is during this period that the Norwegian constitution was written here at Eidsvoll, as the last of several national constitutions drafted during the tumuletous decades around 1800.

A continued struggle

After the revolutionary upheavals in the USA (1776) and France (1789), it nevertheless took more than a century of political struggle before the world’s first modern democracies became a reality. The 20th century saw periods of authoritarian rule in many countries before democracy was eventually restored. Today, democarcy and civil rights are faced with new threats. Where are we heading now? Is the rule of the people moving towards a new watershed, with key ideals and rights once again put under pressure?


Utstillingen er produsert av Eidsvoll 1814
Grafisk design og utstillingsarkitektur: Bolt design og Mari Igesund
Produksjon av utstillingselementer: Prototyper
Oversettelser: Jill Franklin og Eidsvoll 1814
Prosjektansvarlig: André Larsen Avelin
Fagansvarlige: Bård Frydenlund, Torleif R. Hamre, Solveig Th. Dahl, Fredrik Enerud Risbø og Tore Innstøy, Eidsvoll 1814
Utstillingen er støttet med prosjektmidler fra Stiftelsen Fritt Ord. Takk også til Norges Bank for midler til det grunnlovshistoriske prosjektet Founding Fathers across the Atlantic.Takk til alle som har bidratt på ulike måter underveis. Særlig takk til institusjonene som villig har lånt ut gjenstander fra sine samlinger: Norsk Maritimt Museum, Norsk Folkemuseum, Sverresborg / MiST, Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Oslo, Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultetsbibliotek og Oslo katedralskoles gamle bibliotek. Takk for godt historiefaglig samarbeid med National Constitution Center i Philadelphia.