<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Rett til å stemme

Hvem bestemmer, hvem har stemmerett og hvordan har dette utviklet seg fra 1814 og frem til i dag? Se vår nye ute-utstilling "Rett til å stemme. Det politiske fellesskapets grenser gjennom 200 år"

  •  (Foto/Photo)

I 2019 var det hundre år siden Stortinget vedtok en viktig utvidelse av stemmeretten i Norge, og Eidsvoll 1814 markerte dette med utstillinga Rett til å stemme i parken ved Eidsvollsbygningen. Den vil bli stående ut året 2020 – gratis og døgnåpen!

Det nasjonale jubileet handlet om «stemmerett for alle i 100 år». Men er det helt sant? I alle politiske fellesskap er noen på innsida, mens andre er på utsida. Vår utstilling handler om viktige utvidelser av stemmeretten i Norge fra 1814 til i dag. Men den handler også om grensene. Om dem som verken har retten til å velge eller bli valgt. Den har derfor undertittelen Det politiske fellesskapets grenser gjennom 200 år.

Demokrati handler om mer enn valg, men det kan ikke tenkes utenfrie valg. Stemmeretten tilhører demokratiets innerste kjerne. En rettighet for alle, tenker vi i dag.  Historisk har den likevel vært et privilegium for et fåtall menn.  Idealet om stemmerett for alle frie borgere har rett nok lange røtter: til folkeforsamlinger og ting i Antikken og middelalderen, og i ulike deler av verden. Men i moderne stater kom gjennomslaget først i siste del av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Det som skjedde i Norge i 1919, var at Grunnloven ble endret slik at de som mottok sosialstønad («Understøttelse af Fattigvæsenet»), ikke lenger skulle mistestemmeretten. I tillegg til et besøk i utstillinga vår anbefaler vi gjerne  jubileumsboka Stemmerettens grenser. Fattigdom og demokratisk utestengelse 1814-1919,redigert av historikerne Marthe Hommerstad og Bjørn Arne Steine ved Stortinget.

Utstillinga er støttet av Kulturrådet gjennom prosjektet Museene og fellesskapets grenser.

  •  (Foto/Photo)
    1/1
kulturraadet_logo.png (Foto/Photo)

Takk til alle som har bidratt

Utstillingen er produsert av Eidsvoll 1814

Utformet av Bolt og Klock utstillingsdesign

Grafisk design av Bolt Designstudio

Illustrasjoner av Irene Marienborg

Oversettelser Jill Franklin

Utstillingsmontør Ola Skjenneberg

Trevirket i utstillingen er gitt av Moelven Eidsvoll Værk

Utstillingen er støttet av Kulturrådets samfunnsrolleprogram