<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Reisestøtte for skoleklasser

Billetter til Eidsvollsbygningen og Wergelands Hus med guidede omvisninger og andre aktiviteter, er gratis for skoleklasser. For noen skoler blir reisen til Eidsvoll likevel kostbar. Da er det mulig å søke reisestøtte fra Eidsvoll kommune.

 • (Foto/Photo)

Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om reisetilskudd for å besøke Eidsvoll 1814.

Søknad med kostnadsoverslag sendes til:

 • Eidsvoll kommune, Fellestjenesten, postboks 90, 2081 Eidsvoll
 • Eventuelt kan søknad sendes som epost til: post@eidsvoll.kommune.no
 • Søknadsfrister blir publisert av Eidsvoll kommune på deres nettsider  (se lenke nedenfor).

  Fond for tilskudd til besøk i Eidsvollsbygningen for skolebarn utenfor Oslo og Akershus

  Fondet ble opprettet i 1962 av det overskytende beløp fra innsamlingen til Det Norske Folks Monument over Henrik Wergeland i Eidsvoll. Siden den gang har fondet vokst, og det er renter fra dette fondet som hvert år deles ut som reisetilskudd til skoleklasser. 

  Søknadsfristen er 15. mars, og svar på søknader kan forventes i løpet av få dager etter fristen. Er dere heldig og blir plukket ut, vil beløpet utbetales etter at reisen er gjennomført - på bakgrunn av kvitteringer for utlegg. Det forutsettes at reisen skal skje det året det søkes. 

  Bestilling av omvisning for klasser gjøres ved å kontakte Eidsvoll 1814 på telefon: 63 93 32 10 eller på epost: booking@eidsvoll1814.no