<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Veit du dette?

5 kjappe spørsmål om 1814

  •  (Foto/Photo)
    1/1
Eidsvoll 1814-quiz

Hvor mange møtte til Riksforsamlingen på Eidsvoll?Hvor var Carsten Anker, Eidsvollsbygningens eier, under Riksforsamlingen?Hva handler §100 i Grunnloven om?Hvor er Eidsvolls plass?Hvem ble valgt til konge av Norge 17.mai 1814?

Du svarte riktig på: ... spørsmål