<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

Vi får prosjektmidler fra Museumsforbundet

02. mars 2018. Høsten 2017 fikk Norsk Museumsforbund tre millioner fra Sparebankstiftelsen til prosjektet "Inkluderende museer — Kulturkunnskap og -arbeid som katalysator for god inkludering". Disse midlene er nå fordelt på til sammen 17 ulike prosjekter i museumsnorge, og et av disse vil vi gjennomføre i Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerttigheter.

  •  (Foto/Photo)

Sparebankstiftelsen DNB ser Museumsforbundet som en god samarbeidspartner for å legge til rette for flere inkluderingsarenaer. Det finnes gode eksempler på hvordan museer har tatt et viktig samfunnsansvar lokalt for å fremme likeverd, og med denne breddegaven er målet å utløse flere slike prosjekter samtidig som det legges til rette for erfaringsutveksling mellom museene, sa Linn Catrine Lunder fra Sparebankstiftelsen da pengene ble overrakt i fjor høst.

Generalsekretær i Museumsforbundet Liv Ramskjær sa ved overrekkelsen at midlene skal brukes til metodeutvikling av prosjekter som har som mål å styrke likeverd og inkludering i museene. Formålet er å etablere, gjennomføre og evaluere ulike nyskapende tiltak som bruker medvirkning i kunst og kultur for å nå nye grupper.


Prosjektet har to hovedutgangspunkter:

1. Flere museer i og utenfor demokratinettverket har erfaringer med arbeidsformer der publikum/folk utenfor museet tar aktivt del i innholdsutforming i museet (ideell «co-creation»). Dette er en tilnærming vi ønsker å dele og metodisk videreutvikle som grunnlag for nye prosjekter.

2. En sammenbindende tematikk for dette nettverksarbeidet kan utledes av stemmerettsjubileet i 2019, som Stortinget nylig har vedtatt å stille seg i spissen for, men ikke begrenses til dette. Tilgang til og bruk av stemmeretten og andre demokratiske rettigheter for alle grupper i samfunnet er fortsatt en høyaktuell utfordring. Ungdom med innvandrerbakgrunn, yrkesfagelever, innsatte i fengsler og institusjonsbeboere er eksempler på grupper som museene kan arbeide med for økt politisk deltakelse og tilgang til og synlighet på museene.

Museer som gjennomfører tiltak knyttet til dette jubileet med basis i dialogisk og inkluderende metodikk, vil dermed arbeide for inkludering på to plan, tematisk og metodisk.


Prosjekte har to formål: 

1. å bygge kompetanse gjennom to verksteder i 2018 for erfaringsdeling, kritisk metodeutvikling og idéutvikling for nye tiltak. 

2. å danne basis for konkrete jubileumsprosjekt i stemmerettsjubileet 2019 hos nettverksdeltakerne. Prosjektmidlene skal brukes til å gjennomføre verksteder, delta på internasjonal kongress, publisere resultater fra samlingene og utvikle ressursbank.

Vi kommer med mer informasjon om dette prosjektet etterhvert. For spørsmål eller andre henvendeleser rundt prosjektet, ta kontakt med nettverkskoordinator for Demokratinettverket: Torleif Hamre via kontaktinformasjonen nedenfor.