Hopp til hovedinnhold

Prosjekt «Varseltre»

-en kort beskrivelse

«Det at vi mennesker forandrer og ødelegger leveområdene til artene, er hovedtrusselen her i Norge» (Kilde WWF)

Hvor ble det av det lille skogholtet jeg én gang lekte i? Det var tilholdssted både for dyr, insekter og planter. Nå er det borte for alltid.

I Norge står 3000 arter på Rødlista.

Elevene har snakket om sine erfaringer og opplevelser av når natur og trær blir borte både i sitt nærmiljø og andre steder de har vært.

Vi har valgt å fokusere på utrydningstruede dyrearter og tatt for oss rødlistede arter. Verdens Naturfonds nettsider har vært vår primære kilde.

«WWF er en global miljøorganisasjon. Vi arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger.»  wwf.no

Elevene har lest om dyrene for å finne fakta og for å bli litt mer kjent med dem. Hvor på Rødlista befinner de seg? Er det kritisk truet, sterkt truet eller sårbar? Dette kan du lese bakpå hver tegning. Deretter ble dyret gitt form og modellert i Das-leire.


  • 1/1

Treet som har blitt til et kunstverk sammen med figurer og tegninger, er ei bjørk som har stått dødt lenge. Det har nå blitt omskapt og fått tittelen: «Varseltre!»


Vi varsler om det som skjer og alle dyrene som står i fare.

Vi vil stoppe utrydding av dyr

Vi vil stoppe nedhogging av trær

Vi vil stoppe Co2 utslipp

Vi vil stoppe ulovlig jakt

Vi vil stoppe klimaendringene

Vi vil stoppe miljøgiftene i lufta og havstrømmene

                                   

Prosjektet er laget av elever i Visuell Kunst, (8-12 år) ved Eidsvoll Kulturskole

  • 1/2
  • 2/2