<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Prosess og framdrift

Fornyelsen av Wergelands hus vil gå over flere faser, med målsetning om byggestart i løpet av 2023. Prosjektet skal realiseres i samarbeid med gode partnere og med innspill fra våre framtidige besøkende, ikke minst ungdom.

  • Ungdomsengasjementet finner nye veier. Her fra klimademonstrasjon på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Foto: Sebastian Dahl (Foto/Photo)
    1/1
    Ungdomsengasjementet finner nye veier. Her fra klimademonstrasjon på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Foto: Sebastian Dahl
  •  (Foto/Photo)
    1/1