<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Ta over 2017

  •  (Foto/Photo)

Ta over 2017 var resultatet av langvarig planlegging og en serie workshops med elevene i tredjeklasse ved Eidsvoll videregående skole. De første workshopene handlet blant annet om å definere forventninger, idemyldring og utvikling av elevenes egne prosjekter. Her ble det dessuten utlyst en rekke praksisstillinger knyttet til Ta over-arrangementet, som elevene kunne søke. Deretter fulgte workshops med programmering av ulike arenaer i museet som elevene skulle drifte under Taover-dagene.

Som museumsledere fikk elevene i en tilmålt periode myndighet og mulighet til å skape egne arrangementer og happenings for publikum. Anledningen grep de til fulle, og på programmet stod blant annet politiske debatter, elevdrevne fagdager for førstegangsvelgere, spesiallagde omvisninger, skuespill med historiske rollefigurer og spøkelsesvandringer med tema fra 1814. I tillegg la elever ut på kampanjetur med oppfordring til jevnaldrende førstegangsvelgere om å bruke stemmeretten ved Stortingsvalget 11. september.


roed-isaksen.jpg (Foto/Photo)

I uken før Stortingsvalget stod 80 elever fra Eidsvoll videregående skole klare til å overta Eidsvollsbygningen med Rikssalen og Wergelands hus med Demokratisenteret for unge. I tillegg skulle de overta hele museumsdriften ved grunnlovsstedet, med ansvarsområder som administrasjon og ledelse, omvisninger, kommunikasjon, markedsføring, resepsjon, butikk- og kafédrift. Kunnskapsminister Torbjørn Røe-Isaksen foretok den offisielle åpningen av Ta over 2. september 2017.

Nyutviklet metodikk

Til grunn for Ta over ligger overbevisningen om at kulturhistoriske museer kan fungere som særegne læringsarenaer, ikke minst fordi de står fritt til å kombinere kunnskapsformidling og helhetlige opplevelser som stimulerer både intellekt, følelser og sanser. Eidsvoll 1814 vektlegger særlig læring gjennom medvirkning og samskaping, med mål om at læringen skal foregå på flere nivåer samtidig:

Taover-konseptet bygger på pedagogisk metodikk som er videreutviklet av Eidsvoll 1814 for å styrke arbeidet med demokratilæring i museer, såkalt OM-FOR-GJENNOM: Fagspesifikk formidling (læring om) suppleres med praktisk øving av ferdigheter av betydning for aktivt medborgerskap (læring for). Samtidig bruker museet sine ressurser og flater for å engasjere til ulike former for samfunnsdeltagelse (læring gjennom).

Viktige lærdommer

Under Ta over fungerte ansatte ved museet som veiledere i planleggings- og øvingsfasen, men en viktig målsetning var hele veien at det var elevenes egne ideer og selvstendige initiativer som skulle virkeliggjøres. 

Taover-elevene fra Eidsvoll videregående skole leverte et solid arrangement som allerede har inspirert mange og fått bred oppmerksomhet. Vi ved Eidsvoll 1814 står samtidig styrket i troen på at museene med fordel kan gi sitt unge publikum større tillit, og at vi kan forvente at jo mer tillit som vises jo større ansvar vil de unge ta. Nettopp dette er de mest oppløftende lærdommene vi tar med videre i arbeidet med å fornye Eidsvoll 1814.  •  (Foto/Photo)

Prosjektet er støttet av Kulturrådet. For mer informasjon, kontakt formidlingsleder ved Eidsvoll 1814 Anne Løvås