<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Personvernerklæring

Demokratisenteret for unge er en deltakende utstilling men kan også oppleves uten å delta i aktivitetene. Du får imidlertid en rikere opplevelse ved å delta aktivt i utstillingen, noe som krever noen enkle opplysninger om deg. Personopplysningsloven (GDPR) krever at vi gjør deg oppmerksom på hvilke opplysninger om deg som kan bli samlet inn og hvordan opplysningene om deg blir behandlet.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Hvilke opplysninger kan bli lagret?

Ved full deltakelse i utstillingen vil følgende opplysninger om deg bli registrert: For- og etternavn, bostedskommune, dato for besøket ditt, portrettfotografi, signatur og de svaralternativ du velger på stasjoner med ulike etiske problemstillinger.


Hva blir opplysningene brukt til?

Portrettet ditt blir vare synlig for andre i utstillingen dersom du selv ønsker det. På en stasjon vil dine svar på ulike spørsmål inngå i statistikk som blir gjengitt på en skjerm på den samme stasjonen.

De opplysningene du legger inn gjennom utstillingen blir lagret for å kunne generere en spesiallaget nettside som presenterer "din demokratiske profil" og der du vil kunne se deg selv på en (fiktiv) avisforside. 

Ingen av opplysningene blir ut over dette gjort offentlig tilgjengelig eller brukt i noen form for profilering.


Hvem har tilgang til opplysningene?

Portrett og signatur vil være synlig i utstillingen dersom du aktivt velger det. Opplysningene du legger inn vil kun være tilgjengelig på en Internettside som er sikret med koden som står på kortet du får utdelt ved inngangen til utstillingen. Denne nettsiden er kun for deg. Ut over kortinnehaver, er opplysningene tilgjengelig for databehandler; Dinamo AS, og deres underleverandør Syse AS. Ansatte ved Eidsvoll 1814 har ikke tilgang til disse opplysningene.

Tilgang til nettsiden krever tilgang til koden på kortet du får utdelt. Denne siden er bare laget for deg. Pass derfor godt på kortet og ikke la uvedkommende få tilgang til koden. Om du ikke ønsker å ta med kortet hjem, kan du levere det til et tilsatt ved Eidsvoll 1814, som vil ta ansvar for at kortet blir makulert. 


Hva skjer med opplysningene?

Portrett og signatur blir senest slettet fra utstillingen ved museets stengetid hver dag. Opplysningene om deg som lagres hos databehandler blir slettet når utstillingen blir stengt for godt. Etter ditt ønske kan opplysningene om deg utleveres til deg eller slettes innen en måned etter at du har bedt om det. Dersom du ønsker utlevering eller sletting, kan du ta kontakt med informasjonskonsulent ved Eidsvoll 1814 for å be om disse tjenestene.