<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Omvisninger for skoler

Gjennom hele skoleåret har vi besøk av klasser i ulike aldre. De får skreddersydd omvisning i Eidsvollsbygningen der vi forteller og samtaler om historien og trekker linjer til nåtiden. Slik ønsker vi å bevisstgjøre elevene deres rolle i demokratiet og hvordan hver enkelt er en demokratisk medborger og hva det betyr. Å delta i demokratiet er viktig. Det gir oss retter og muligheter, men også ansvar og utfordringer. Demokratiet er ikke bare det som skjer ved valg, men er noe vi deltar i hver dag. 

Nå i forkant av stortingsvalget er linjene fra 1814 fram til i dag enda tydeligere. Vårt demokrati bygger på Grunnloven, og visste du at navnet «Storting» ble vedtatt på Eidsvoll i 1814 etter et forslag fra Nicolai Wergeland? 


Logo-skjerm-raud-mindre_logo.png (Foto/Photo)

Revolusjonstid

I Wergelands Hus er det nå mulig for alle å besøke vår nye utstilling «Revolusjonstid» om tilblivelsen av det moderne folkestyret og kampen om rettigheter for alle! Omkranset av Norges største portrettsamling av Eidsvollsmenn er dette en hovedsatsing for prosjektet «Founding Fathers across the Atlantic — History and Lecagy in Norway and the USA».

Her kan du lese mer om Revolusjonstid og USA-prosjektet